baş müəllim Zeynəb Kərimova

 

Qısa məlumat

1

Ad,soyad,Ata adı

Zeynəb Kərimova Kərim

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

baş müəllim

 

4

Şöbə

Farmakoqnoziya

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2000

ƏCZAÇI(bakalavr)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov küç. 23

2

2000-2002

Əczaçı(magistr)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov küç.

3

2016

Ə.Ü.F.D

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri Bakıxanov küç.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2002-2016

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küç. 23

2 2016-2018 Assistent Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı şəhəri,Ə. Qasımzadə 14
3 2018-halhazıra qədər Başmüəllim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı şəhəri,Ə. Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1 ay 13.06.2011

Müəllimlərin təkminləşmə kursları

Bakı Nərimanov ray. Akad. H. Küç. 104 Az. 1110

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Керимова З. K., Мехралиева С.Дж., Сулейманова Т.Х.
“Антибактериальная гель на основе коллоидального раствора серебра”, Евразийская патентная организация, АZ № 2019/005 ЕАПВ 22.04.2019 ЕАПВ рег №201900181 Но.Заяв. 201900181/25

 
2 Керимова З. K., Мехралиева С.Дж., Сулейманова Т.Х.
Обезболивающая и противовоспалительная мазь для наружного применения, Евразийская патентная организация, AZ № 2019/004 ЕАПВ 22.04.2019 ЕАПВ рег №201900180 Но.Заяв. 201900180/25
 
3 Kərimova Z. K.,  Vəliyeva M.N., “İzabella” məlhəmi ,Müvəqqəti Farmakopeya məqaləsi, Bakı, 2016.  
4 Kərimova Z. K.,  Vəliyeva M.N., Üzüm yağı və ekstraktı əsasında hazırlanan kosmetoloji məlhəmin texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı. Bakı,2016, №2, Səh.57-68  
5 Kərimova Z. K., Qasımova G.N., Latın dilində olan əczaçılıq terminlərinin Azərbaycan dilinə tətbiqi, Azərbaycanda xarici dillər №2 2017, səh.107-110.  
6 Kərimova Z. K., Mehralıyeva S.C., Əmrəliyeva T.Ə., Behbudbəyli Ü.E., İltihab əleyhinə losyonların hazırlanması və keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi, Azərbaycan təbabətinin müasirnailiyyətləri Bakı,2019, № 1, səh.100-104.  
7 Kərimova Z. K., İsayev C.İ., Əliyeva S.E., Sellov feyxoasının mikroskopik tədqiqi., Sağlamlıq, № 1, 2019, səh.157-160.  
8 Kərimova Z. K., İsayev C.İ., Əliyeva S.E., Cəmilgil M.İ., “Cillies sezalpiniyasının lipidlərin tədqiqi”, Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı, 2019, №2, Səh.167-172.  
9 Kərimova Z. K., İsayev C.İ., Əliyeva S.E., Allahverdiyeva R.Ş., Azərbaycanda becərilən Sellov feyxoasının bəzi farmakoqnostik tədqiqi., Sağlamlıq, № 5, 2018, səh.163-168.