Baş müəllim İlhamə Cahangirova

Qısa məlumat

1

Ad,soyad,Ata adı

Cahangirova İlhamə Rafiq qızı

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Farmakoqnoziya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1976-1986

 

190 N məktəb

Bakı şəh.

2

1986-1991

Əczaçı

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-1992

provizor interna

431 saylı aptek

Bakı şəhəri

2

1992-1997

provizor

431 saylı aptek

Bakı şəhəri

3

1998-2001

provizor

“Araz” firması

Bakı şəhəri

4

1998-2001

Saat hesabı müəllim

1 saylı tibbi texnikum

Bakı şəhəri

5

2001-2008

Baş laborant

ATU, latın dili kafedrası

Bakı şəhəri

6

2008-2018

Müəllim

ATU, latın dili kafedrası

Bakı şəhəri

7

2018-21

assistent

ATU, farmkoqnoziya kafedrası

Bakı şəhəri, Ə. Qazımzadə 14

8 2021-hal hazıra qədər Baş müəllim ATU, farmkoqnoziya kafedrası Bakı şəhəri, Ə. Qazımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1 ay 13.06.2011

Təhsilin əsasları

Azərbaycan Müəllimlər İnstutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

А.Алескерова.  И.Джахангирова.  А.Гулийева.  И.Мустафайева, Фитохимическое изучение и практическое значение некоторых видов рода Головчатки (Cephalaria schrad.) семейства ворсянковых (Dipsacaceae Lindl.) произрастарющих во флоре Азервайджана. Общая биология-серия. Естественные и технические науки, №4 2апрел 2022, стр. 7-11 

 
2 S.V. Sərkərov ,G.K. Kasumova, Cahangirova İ.R.
Study of qualitative composition of chemical componemts of leaves and fruits Laser trilobum L. by Gaz-Chromatography-  Mass spectrometry, Plant & Fungal Research , decmber 2018,səh. 33-37
 
3 E.M.Hacıyeva,   İ.R.Cahangirova, Latin dili və stomatoloji Terminlər 
2016 dərs vəsaiti, 241 səh
 
4 İ.R.Cahangirova, A.N.Ələsgərova, L.İ.Rüstəmova, S.V.Sərkərov, S.İ.İbrahimov, Virusilid təsirə malik profilaktik vasitə 
Sənaye Mülkiyyəti – Rəsmi bülleten, PATENT – İ 2019 0028     -  17.07.2019
 
5 İ.Cahangirova,  E.M.Hacıyeva, Mürəkkəbçiçəklilər (asteracea dumort) fəsiləsindən olan yovşanyarpaq ambroziya bitkisinin tərkibindəki bioloji fəal maddələr, Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı: 2014, №2, s. 29-31  
6 Серкеров С.В.            Джахангирова И.Р. , Сесквитерпеноиды видов рода Ambrosia L. , Научные труды Институда Ботаники НАН Азербайджан, 2006, т. XXVI, с. 307-315   
7 Серкеров С.В.     Джахангирова И.Р., Сескитерпеновые лактоны Telekia speciose (Schreb.) Baumg., Растительные ресурсы, 2009, т. 45, вып. 4, с. 56-59   
8 Серкеров С.В.      Джахангирова И.Р., Способ получения сесквитерпенового лактона – эвдесм 4(15), 11(13)-диен-8,12-олида., Патент I 2010 0026. Бюллетен №3, 30.09.2009, с. 9  
9  

 

10    
11