Baş müəllim Esmira Hacıyeva

Qısa məlumat

Ad, soyad, ata adı

Esmira Mirbaba qızı Hacıyeva

2

İxtisas

Əczaçı, t.ü.f.d.

3

Vəzifə

Baş müəllim, Əczaçılıq fakültəsinin dekan müavini

4

Şöbə

Farmakoqnoziya kafedrası, Əczaçılıq fakültəsinin dekanlığı

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1992

Əczaçı

Azərbaycan Tibb Universiteti

Əczaçılıq fakültəsi

Baki şəh.

Ənvər Qasımzadə,14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1992-1999

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti,

METL

Baki şəh.

Mərdanov qar. küç. 100

2

1999-2018

müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Latın dili kafedrası

Baki şəh.

Mərdanov qar. küç. 100

3

2012-2018

akademik məsləhətçi

Əczaçılıq fakültəsinin dekanlığı

Baki şəh.

Ənvər Qasımzadə,14

4

2018-2020

0,5 vahid

müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Biofiziki və bioüzvi kimya kafedrası

Baki şəh.

Mərdanov qar. küç. 100

5

2018-2021

Dekan müavini

Əczaçılıq fakültəsinin dekanlığı

 

Baki şəh.

Ənvər Qasımzadə,14

6

2020-2021

0,5 vahid

müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Farmakoqnoziya kafedrası

Baki şəh.

Ənvər Qasımzadə,14

7

2021-hal hazıra qədər

0,5 vahid

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Farmakoqnoziya kafedrası

Baki şəh.

Ənvər Qasımzadə,14

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

F.U.Ələkbərli, E.M.Hacıyeva. «Tuhfat al-Muminin» (1669 Ad) by Muhammad Mumin as an Important Source on Traditional Islamic Medicine. Journal of the İnternational Society for the History of Islamic Medicine (ISHIM). Ankara: 2007-2008, v.6-7, №: 11-14, p.72-74.   

2

F.U.Ələkbərli, E.M.Hacıyeva. Məhəmməd Möminin orta əsr əczaçılıq terminologiyasının inkişafında rolu. Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı  
Bakı: 2008, № 2, s.67-69 
 

3

F.U.Ələkbərli, E.M.Hacıyeva. «Тухфат ал-муминин» (1669 г) Мухаммада Мумина – выдающийся источник в области средневековой фармации.  AMEA-nın xəbərləri, İctimai elmlər seriyası., Bakı: 2009, № 12, s.133-140  

4

F.U.Ələkbərli, E.M.Hacıyeva. Лингвистический анализ и языковая классификация средневековых фармацевтических терминов, представленных в труде 
Мухаммада Мумина  «Тухфат ал-муминин» (1669 г.) AMEA-nın xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, Bakı: 2009, № 1-2, s.112-120
 

5

F.U.Ələkbərli, E.M.Hacıyeva. Qədim Şərq təbabəti və onun Azərbaycanda tibb elminin inkişafında rolu (ən qədim zamanlardan XV əsrə kimi., AMEA-nın Tarix İnstitutu, Elmi əsərlər., Bakı: 2009, cild 31, s.32-38  
 6 F.U.Ələkbərli, E.M.Hacıyeva. Медицинская наука Азербайджана в эпоху сельджуков. Тезисы международной научной конференции «Литература и культура эпохи сельджуков»., Ашхабад: 11-13 марта 2009, с.77    
 7 F.U.Ələkbərli, E.M.Hacıyeva. Treatment by light and fire medieval and post-medieval Azerbaijan. Материалы V конференции Международного общества истории медицины., Кипр: 2009, c.41  
 8 F.U.Ələkbərli, E.M.Hacıyeva. Medieval Medical Manuscripts from Baku in the Memory of the World Programme of UNESCO. Biomedicine International, University of Alabama at Birmingham, USA: 2010, v.1, № 1, p.37-39   
 9 F.U.Ələkbərli, E.M.Hacıyeva. Из истории аптечной посуды в древнем и средневековом Азербайджане. Одеський медичний журнал, Одесса: 2011, № 2, c.17-21  
 10 E.M.Hacıyeva. Əczaçılıq avadanlıqları tarixinin qısa icmalı. Milli Azərbaycan tarix muzeyi., Bakı: 2011, s.164-180  
 11 E.M.Hacıyeva. Культура, наука и медицина в  государстве Сефевидов. ADPU-nun “Pedaqoji Universitetin Xəbərləri”, Bakı: 2012, № 2, s.178-182  
 12 E.M.Hacıyeva, I.R.Cahangirova. Mürəkkəbçiçəklilər (Asteracea Dumort) fəsiləsindən olan yovşanyarpaq ambroziya (Ambrosia artemisifolia)  bitkisinin tərkibindəki bioloji fəal maddələr. Azərbaycan Tibb Jurnalı., Bakı: 2014,  № 2,  s.29-32  
 13 E.M.Hacıyeva, I.R.Cahangirova. Latın dili və stomatoloji terminlər /dərs vəsaiti/, Bakı: 2016,  242s.  
 14 B.M.Hüseynov, E.M.Hacıyeva. Azərbaycanca-Latınca-Rusca lüğət    /dərs vəsaiti/. Bakı: 2016,  244s.  
 15 E.M.Hacıyeva, I.R.Cahangirova. Orta əsr Şərq alimlərinin Latın dilinə tərcümə edilmiş əsərləri. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri., Bakı: 2017, № 1, s.129-133  
 16 T.A.Süleymanov, E.Z.Balayeva, E.M.Hacıyeva. “Kalinol plus” şərbətində timolun yüksək effektli maye xromatoqrafiya ilə miqdari təyini üsulunun validasiya hesabatı.Təbabətin aktual problemləri  / Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları., Bakı: 2019, s.294-295  
 17 K.M.Yaqubov, T.A.Süleymanov, E.M.Hacıyeva. Azərbaycan əczaçılıq təhsilinin inkişafı, nailiyyətlər və perspektivlər. “Əczaçılığın müasir problemləri” mövzusunda V beynəlxalq elmi konqresin materialları. Bakı:2021, s.55-58   
 18

N.H.Məmmədova, E.M.Hacıyeva, İ.R.Cahangirova. Bitki mənşəli vasitələrin müasir elmi terminologiyası. “Əczaçılığın müasir problemləri” mövzusunda V beynəlxalq elmi konqresin materialları., Bakı:2021, s.183-188

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

YAP