Assistent Babayeva Nərmin

Assistent Babayeva Nərmin

Ad, soyad, ata adı Babayeva Nərmin Təyyar qızı
İxtisas   əczaçı
Vəzifə assistent
Şöbə Farmakoqnoziya kafedrası

 

Təhsili

    Təhsil müddəti Təhsil müəssisəsinin adı Təhsil müəssisəsinin ünvanı
1 2008-2013 bakalvr, əczaçı, Azərbaycan Tibb Universiteti Ənvər Qasımzadə 14.
2 2013-2015

magistratura, əczaçılıq kimyası, Azərbaycan Tibb Universiteti

Ənvər Qasımzadə 14.
3 2020-hal-hazıradək

doktorantura, Əczaçılıq kimyası və Farmakqonoziya Azərbaycan Tibb Universiteti

Ənvər Qasımzadə 14.

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti Vəzifəsi Müəssisənin adı Müəssisənin ünvanı
1 2014-2015 əczaçı-mütəxəssis Analitik Espertiza Mərkəzi Ənvər Qasımzadə 14.
2 2015 əczaçı Baku 2015 Avropa Oyunları Ənvər Qasımzadə 14.
3 2016-2019 baş laborant Farmakoqnoziya kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti Ənvər Qasımzadə 14.
4 2017 əczaçı Baku 2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları Ənvər Qasımzadə 14.
5 2019 idman əczaçısı “Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı” Ənvər Qasımzadə 14.
6 2019- cü ildən hal hazıra qədər assistent Farmakoqnoziya kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti Ənvər Qasımzadə 14.

  İştiraketdiyi təlimlərvə kurslarhaqqında

Təlimin müddəti Təlimin adı Təlimin keçirildiyi ünvan
1 2018-2019 təqdiqatçı, Hacettepe Universiteti  
       

 

Elmi iş və məqalənin adı DOI
1
  • İsayev C.İ., Babayeva N.T. (2017). Hedysarum cinsinə aid bitkilərin fitokimyəvi tədqiqi və tibbdə istifadə perspektivləri. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri jurnalı, № 1, 65-73.

 
2
  • Isayev J.I, Babayeva N.T. (2018). The morpholical and anatomical investtigation and quantitative analysis of Hedysarum formosum Basiner and Hedysarum atropatanum Boiss. 4th international congress on applied biological sciences (ICABS). 03-05 may, Abstract book, p. 75.

 
3
  • İsayev C.İ., Babayeva N.T., Abbasov N.K. (2017). Azərbaycan köpükotu (Hedysarum atropatanum Bge.) bitkisinin xammalının morfoloji-anatomik analizi. Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı. № 2, 5-9.

 
4
  • İsayev C.İ., Babayeva N.T., Cəfərova G.S. (2018). Hedysarum formosum bitkisinin bəzi farmakoqnostik tədqiqi. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri jurnalı, № 2, 71-74.

 
5
  • İsayev C.İ., Babayeva N.T. (2019). Hedysarum atropatanum bitkisinin Azərbaycanda yayılmasının və xammal ehtiyatının təyini, Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya jurnalı, № 2, 16-20.

 
6
  • Babayeva N.T. (2019). Hedysarum atropatanum bitkisinin otunda flavonoidlərin miqdari təyini. Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Tibb fakültəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Təbabətin aktual problemləri 2019 beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 209.

 
7
  • Cavanşir İsa oğlu İsayev, Yusif Balakərim oğlu Kərimov,  Nərgiz Həbib qızı Məmmədova, Səbinə Şahmərdan qızı Əliyeva, Sənəm Eldar qızı Əliyeva, Aytən Sadiq qızı Şükürova və  Nərmin Tayyar qızı Babayeva, Farmakoqnoziya 1 (Test tapşırıqları), (azərbaycan, ingilis və rus dillərində), Dərs vəsaiti, "Təbib nəşriyyat", 2019, s.255.

 
8