Assistent Ravil Hüseynov

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ravil Hüseynov Mülkədar oğlu

2

İxtisas

Həkim-mikrobioloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Kafedra (şöbə)

Azərbaycan Tibb Universiteti,  Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2006-2011

Tibbi–biologiya fak. Həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

2

2012 - 2014

Həkim-mikrobioloq (rezidentura)

Azərbaycan Tibb Universiteti Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kaf.

Bakı şəhəri

3

2017-2022

Doktorant

Azərbaycan Tibb Universiteti Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kaf.

Bakı şəhəri

 

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə)

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2021-  hal-hazıradək

Assistent

ATU, Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

2

2017-2020

Doktorant

ATU, Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

3

2012-2014

Həkim-mikrobioloq (həkim-rezident)

ATU, Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 R.Huseynov S.Javadov. “Bakteriuriyanın deteksiyasında leykosit esteraza və nitrit testlərinin qiymətləndirilməsi”.  “I Beynəlxalq Tibb Konqressi”, Bакı, 2014, s. 54  
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

   

 

 

2

Antibiotic resistanse of microorganisms isolated from lower respiratory tracts (Educational-Therapeutic Clinic of Azerbaijan Medical University and Cerrahpasha medical faculty of Istanbul University serve as illustration)

S.Hajızade

F.Chilgin

M.Gunaydın

R.Bayramlı

R.Hüseynov

The 7th Eurasia Congress of infectious diseases,  Tbilisi, Georgia, 2015, p.117

3

Antibiotic sensitivity pattern of bacterial pathogens in the intensive care unit of Educational-Surgical Clinic, Baku

L.Rahimli

Y.Hajıyev

A.Jafarova R.Hüseynov

The 7th Eurasia Congress of infectious diseases,  Tbilisi, Georgia, 2015, p.125

4

Nosocomial outbreak caused by carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa (CRPA) strains

Taqiyev B.T.

Bayramli R.B.

R.Huseynov

The 7th Eurasia Congress of infectious diseases,  Tbilisi, Georgia, 2015, p.154

5

Prevalence of intestinal parasites in patients applied to clinics of Azerbaijan Medical University

 

Y.Hajiyev

B.Mammadova

L.Rahimli

N.Mamyayeva

Z.Garayev

R.Huseynov

7-ci Avrasiya İnfeksion Xəstəliklər Konqresi, Tbilisi, Gürcüstan, 2015, s. 309

6

Морфо-биологические особенности штаммов Aspergillus, изолированных при отомикозах.

R.Huseynov S.Javadov

Təbabətin aktual problemləri, Bakı, Azərbaycan 2018, s. 260

7

Заболевания, вызываемые грибами рода Аспергиллус

R.Huseynov S.Javadov

Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitunun Elmi əsərləri toplusu Bakı, Azərbaycan, 2018, s.171

8

Эпидемиология и азоловая резистентность штаммов Aspergillus fumigatus.

 

R.Huseynov S.Javadov

Sağlamlıq, Bakı, Azerbaijan, 2018, s.22-24

9

Штаммы Aspergillus spp., изолированные у больных с легочными заболеваниями

 

R.Huseynov S.Javadov

Transactions of Scientific-research Institute of Medical Prophylaxis named after V.Y. Akhundov of Ministry of Public Health of Azerbaian Republic, 2018, p. 201

10

Распространенность азол- и амфотерицин-B-резистентных штаммов Aspergillus fumigatus в окружающей среде азербайджанской республики

R.Huseynov

Инициатива в науке как новая стратегия развития системы знаний 2019, c.261-263

11

Хронический легочный аспергиллез как осложнение легочного туберкулеза

R.Huseynov

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı, Azərbaycan, 2019, s.116-120

12

The Burden of Serious Fungal Infections in Azerbaijan

Osmanov, D. Denning, R. Huseynov R.

9th Trends in Medical Mycology, - Nice, - 2019, P249.

13

Хронический легочный аспергиллез как осложнение легочного туберкулеза

R.Huseynov

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, - 2019, 4, c. 116-120.

 

14

Диагностическая значимость выделения грибков рода Aspergillus spp. из образцов больных легочным туберкулезом

R. Huseynov S.Javadov A.Kadyrova S.Askarova

Материалы международного научно-практического конгресса, посвященного 90-летию Азербайджанского Медицинского Университета, - Баку, - 2020, с. 289-290.

 

15

Азоловая резистентность штаммов Aspergillus fumigatus: клинические последствия, диагноз и лечение

R. Huseynov

Sağlamlıq, Bakı, Azərbaycan, 2020, səh.22-27

16

Diagnostic Significance of Aspergillus Species Isolated from Clinical Specimens

R. Huseynov S.Javadov A.Kadyrova S.Askarova B.Taqiyev İ.Karalti L.Hashimova

The Journal of Fungus, Turkey, 2020, p.94-100

17

Аллергический бронхолегочный аспергиллез как осложнение бронхиальной астмы

 

R. Huseynov S. Javadov, A Kadyrova

S Askarova B.Taqiyev

 İ.Karalti L.Hashimova

Медицинские новости, Belarus,2020, səh. 61-63

18

Phylogenetic Analysis of Clinical and Environmental Aspergillus Fumigatus Isolates in Azerbaijan

R. Huseynov S.S. Javadov

American Society for Microbiology (ASM) Microbe Online (2020)

19

Azole- and amphotericin B-resistant Aspergillus fumigatus strains isolated from clinical specimens and environment in Azerbaijan

 

R. Huseynov

S. Javadov,

A. Kadyrova,

B. Bozdogan,

E. Oryashin,

S. Askarova,

B. Taqiyev,

I. Karalti,

D. Denning

9th Advances Against Aspergillosis and Mucormycosis (2020)

 

20

Pulmonary Aspergillosis: A Case Report of Invasive Aspergillosis Caused by Aspergillus fumigatus

R. Huseynov S.Javadov,

B. Taqiyev,

I. Karalti

The Journal of Fungus, Turkey, 2020, p.101-104

21

The profile of Aspergillus species isolated from clinic specimens in Azerbaijan

R.Huseynov

2nd conference -  “Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates” - International Electronic Scientific and Practical Journal “WayScience”, - 2020, p. 31-32 

22

Филогенетический анализ штаммов Asperhillus fumigatus, изолированных из клинических образцов и окружающей среды Азербайджана

R.Huseynov

Azərbaycan Tibb Jurnalı, - 2020, (специальный выпуск), c. 151-155.

 

23

Азол- и амфотерицин Б-резистентные штаммы Aspergillus fumigatus, изолированные из клинических материалов

 

Биомедицина, - 2020, 18(3), c. 10-15

24

Азоловая-резистентность штаммов A.fumigatus: клинические последствия, диагноз и лечение

 

R.Huseynov

Sağlamlıq, - 2020, 15(2), с. 18-24

25

The burden of serious fungal infections in Azerbaijan

 

Therapeutic Advances in Infectious Disease. January 2021. doi:10.1177/20499361211043969

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Tibbi Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar Cəmiyyəti

2

American Society for Microbiology

3

İnternational Society for Human and Animal Mycology

4

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases