Mühazirə mətnləri

Mühazirə mətnləri/Lecture texts/Тексты лекций (MPF, ЛПФ)

Tibbi mikrobiologiya- I/Medical microbiology- I/Медицинская микробиология - I

Mühazirə 1

Lecture 1

Лекция 1

Mühazirə 2

Lecture 2

Лекция 2

Mühazirə 3

Lecture 3

Лекция 3

Mühazirə 4

Lecture 4

Лекция 4

Mühazirə 5

Lecture 5

Лекция 5

Mühazirə 6

Lecture 6

Лекция 6

Mühazirə 7

Lecture 7

Лекция 7

Mühazirə 8

Lecture 8

Лекция 8

Mühazirə 9

Lecture 9

Лекция 9

Mühazirə 10

Lecture 10

Лекция 10

 

Məşğələ mətnləri/ Lesson texts/Тексты занятий (MPF, ЛПФ)

Tibbi mikrobiologiya- I/Medical microbiology- I/Медицинская микробиология - I

Məşğələ 1

Lesson 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Lesson 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Lesson 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Lesson 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Lesson 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Lesson 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Lesson 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Lesson 8

Занятие 8

Məşğələ 9

Lesson 9

Занятие 9

Məşğələ 10

Lesson 10

Занятие 10

Məşğələ 11

Lesson 11

Занятие 11

Məşğələ 12

Lesson 12

Занятие 12

Məşğələ 13

Lesson 13

Занятие 13

Məşğələ 14

Lesson 14

Занятие 14

Məşğələ 15

Lesson 15

Занятие 15

Məşğələ 16

Lesson 16

Занятие 16

Məşğələ 17

Lesson 17

Занятие 17

Məşğələ 18

Lesson 18

Занятие 18

Məşğələ 19

Lesson 19

Занятие 19

Məşğələ 20

Lesson 20

Занятие 20

Məşğələ 21

Lesson 21

Занятие 21

Məşğələ 22

Lesson 22

Занятие 22

 

Mühazirə slaydları/Lecture slides/Слайды лекций (MPF, ЛПФ)

Tibbi mikrobiologiya- I/Medical microbiology- I/Медицинская микробиология - I

Mühazirə 1

Lecture 1

Лекция 1

Mühazirə 2

Lecture 2

Лекция 2

Mühazirə 3

Lecture 3

Лекция 3

Mühazirə 4

Lecture 4

Лекция 4

Mühazirə 5

Lecture 5

Лекция 5

Mühazirə 6

Lecture 6

Лекция 6

Mühazirə 7

Lecture 7

Лекция 7

Mühazirə 8

Lecture 8

Лекция 8

Mühazirə 9

Lecture 9

Лекция 9

Mühazirə 10

Lecture 10

Лекция 10

 

Məşğələ slaydları/ Lesson slides/Слайды занятий (MPF, ЛПФ)

Tibbi mikrobiologiya- I/Medical microbiology- I/Медицинская микробиология - I

Məşğələ 1

Lesson 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Lesson 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Lesson 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Lesson 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Lesson 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Lesson 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Lesson 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Lesson 8

Занятие 8

Məşğələ 9

Lesson 9

Занятие 9

Məşğələ 10

Lesson 10

Занятие 10

Məşğələ 11

Lesson 11

Занятие 11

Məşğələ 12

Lesson 12

Занятие 12

Məşğələ 13

Lesson 13

Занятие 13

Məşğələ 14

Lesson 14

Занятие 14

Məşğələ 15

Lesson 15

Занятие 15

Məşğələ 16

Lesson 16

Занятие 16

Məşğələ 17

Lesson 17

Занятие 17

Məşğələ 18

Lesson 18

Занятие 18

Məşğələ 19

Lesson 19

Занятие 19

Məşğələ 20

Lesson 20

Занятие 20

Məşğələ 21

Lesson 21

Занятие 21

Məşğələ 22

Lesson 22

Занятие 22

 

 

Mühazirə mətnləri/Lecture texts/Тексты лекций (MPF, ЛПФ)

Tibbi mikrobiologiya- II/Medical microbiology- II/Медицинская микробиология - II

Mühazirə 1

Lecture 1

Лекция 1

Mühazirə 2

Lecture 2

Лекция 2

Mühazirə 3

Lecture 3

Лекция 3

Mühazirə 4

Lecture 4

Лекция 4

Mühazirə 5

Lecture 5

Лекция 5

Mühazirə 6

Lecture 6

Лекция 6

Mühazirə 7

Lecture 7

Лекция 7

Mühazirə 8

Lecture 8

Лекция 8

Mühazirə 9

Lecture 9

Лекция 9

Mühazirə 10

Lecture 10

Лекция 10

 

 

 

 

Məşğələ mətnləri/ Lesson texts/Тексты занятий (MPF, ЛПФ)

Tibbi mikrobiologiya- II/Medical microbiology- II/Медицинская микробиология - II

Məşğələ 1

Lesson 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Lesson 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Lesson 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Lesson 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Lesson 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Lesson 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Lesson 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Lesson 8

Занятие 8

Məşğələ 9 Lesson 9 Занятие 9
Məşğələ 10 Lesson 10 Занятие 10
Məşğələ 11 Lesson 11 Занятие 11
Məşğələ 12 Lesson 12 Занятие 12

Məşğələ 13

Lesson 13

Занятие 13

Məşğələ 14

Lesson 14

Занятие 14

Məşğələ 15

Lesson 15

Занятие 15

Məşğələ 16

Lesson 16

Занятие 16

Məşğələ 17

Lesson 17

Занятие 17

Məşğələ 18

Lesson 18

Занятие 18

Məşğələ 19

Lesson 19

Занятие 19

Məşğələ 20

Lesson 20

Занятие 20

Məşğələ 21

Lesson 21

Занятие 21

Məşğələ 22

Lesson 22

Занятие 22

 

Mühazirə slaydları/Lecture slides/Cлайды лекций (MPF, ЛПФ)

Tibbi mikrobiologiya- II/Medical microbiology- II/Медицинская микробиология - II

Mühazirə 1

Lecture 1

Лекция 1

Mühazirə 2

Lecture2

Лекция 2

Mühazirə 3

Lecture 3

Лекция 3

Mühazirə 4

Lecture 4

Лекция 4

Mühazirə 5

Lecture 5

Лекция 5

Mühazirə 6

Lecture 6

Лекция 6

Mühazirə 7

Lecture 7

Лекция 7

Mühazirə 8

Lecture 8

Лекция 8

Mühazirə 9

Lecture 9

Лекция 9

Mühazirə 10

Lecture 10

Лекция 10

 

Məşğələ slaydları/ Lesson slides/Слайды занятий (MPF, ЛПФ)

Tibbi mikrobiologiya- II/Medical microbiology- II/Медицинская микробиология - II

Məşğələ 1

Lesson 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Lesson 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Lesson 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Lesson 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Lesson 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Lesson 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Lesson 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Lesson 8

Занятие 8

Məşğələ 9

Lesson 9

Занятие 9

Məşğələ 10

Lesson 10

Занятие 10

Məşğələ 11

Lesson 11

Занятие 11

Məşğələ 12

Lesson 12

Занятие 12

Məşğələ 13

Lesson 13

Занятие 13

Məşğələ 14

Lesson 14

Занятие 14

Məşğələ 15

Lesson 15

Занятие 15

Məşğələ 16

Lesson 16

Занятие 16

Məşğələ 17

Lesson 17

Занятие 17

Məşğələ 18

Lesson 18

Занятие 18

Məşğələ 19

Lesson 19

Занятие 19

Məşğələ 20

Lesson 20

Занятие 20

Məşğələ 21

Lesson 21

Занятие 21

Məşğələ 22

Lesson 22

Занятие 22

 

Mühazirə mətnləri/Тексты лекций (İctimai Səhiyyə/Общественное Здравоохранение)

Tibbi mikrobiologiya/Медицинская микробиология

Mühazirə 1

Лекция 1

Mühazirə 2

Лекция 2

Mühazirə 3

Лекция 3

Mühazirə 4

Лекция 4

Mühazirə 5

Лекция 5

Mühazirə 6

Лекция 6

Mühazirə 7

Лекция 7

Mühazirə 8

Лекция 8

Mühazirə 9

Лекция 9

Mühazirə 10

Лекция 10

Mühazirə 11

Лекция 11

Mühazirə 12

Лекция 12

Mühazirə 13

Лекция 13

Mühazirə 14

Лекция 14

Mühazirə 15

Лекция 15

 

Məşğələ mətnləri/Тексты занятий (İctimai Səhiyyə/Общественное Здравоохранение)

Tibbi mikrobiologiya/Медицинская микробиология

Məşğələ 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Занятие 8

Məşğələ 9

Занятие 9

Məşğələ 10

Занятие 10

Məşğələ 11

Занятие 11

Məşğələ 12

Занятие 12

Məşğələ 13

Занятие 13

Məşğələ 14

Занятие 14

Məşğələ 15

Занятие 15

Məşğələ 16

Занятие 16

Məşğələ 17

Занятие 17

Məşğələ 18

Занятие 18

Məşğələ 19

Занятие 19

Məşğələ 20

Занятие 20

Məşğələ 21

Занятие 21

Məşğələ 22

Занятие 22

Məşğələ 23

Занятие 23

Məşğələ 24

Занятие 24

Məşğələ 25

Занятие 25

Məşğələ 26

Занятие 26

Məşğələ 27

Занятие 27

Məşğələ 28

Занятие 28

Məşğələ 29

Занятие 29

Məşğələ 30

Занятие 30

 

Mühazirə slaydları/Слайды лекций (İctimai Səhiyyə/Общественное Здравоохранение)

Tibbi mikrobiologiya/Медицинская микробиология

Mühazirə 1

Лекция 1

Mühazirə 2

Лекция 2

Mühazirə 3

Лекция 3

Mühazirə 4

Лекция 4

Mühazirə 5

Лекция 5

Mühazirə 6

Лекция 6

Mühazirə 7

Лекция 7

Mühazirə 8

Лекция 8

Mühazirə 9

Лекция 9

Mühazirə 10

Лекция 10

Mühazirə 11

Лекция 11

Mühazirə 12

Лекция 12

Mühazirə 13

Лекция 13

Mühazirə 14

Лекция 14

Mühazirə 15

Лекция 15

 

Məşğələ slaydları/Слайды занятий (İctimai Səhiyyə/Общественное Здравоохранение)

Tibbi mikrobiologiya/Медицинская микробиология

Məşğələ 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Занятие 8

Məşğələ 9

Занятие 9

Məşğələ 10

Занятие 10

Məşğələ 11

Занятие 11

Məşğələ 12

Занятие 12

Məşğələ 13

Занятие 13

Məşğələ 14

Занятие 14

Məşğələ 15

Занятие 15

Məşğələ 16

Занятие 16

Məşğələ 17

Занятие 17

Məşğələ 18

Занятие 18

Məşğələ 19

Занятие 19

Məşğələ 20

Занятие 20

Məşğələ 21

Занятие 21

Məşğələ 22

Занятие 22

Məşğələ 23

Занятие 23

Məşğələ 24

Занятие 24

Məşğələ 25

Занятие 25

Məşğələ 26

Занятие 26

Məşğələ 27

Занятие 27

Məşğələ 28

Занятие 28

Məşğələ 29

Занятие 29

Məşğələ 30

Занятие 30

 

Mühazirə mətnləri/Тексты лекций (İctimai Səhiyyə/Общественное Здравоохранение)

Tibbi mikologiya və parazitologiya/Медицинская микология и паразитология
Mühazirə 1

Лекция 1

Mühazirə 2 Лекция 2
Mühazirə 3 Лекция 3
Mühazirə 4 Лекция 4
Mühazirə 5 Лекция 5

 

 

Mühazirə slaydları/Слайды лекций (İctimai Səhiyyə/Общественное Здравоохранение)

Tibbi mikologiya və parazitologiya/Медицинская микология и паразитология
Mühazirə 1

Лекция 1

Mühazirə 2 Лекция 2
Mühazirə 3 Лекция 3
Mühazirə 4 Лекция 4
Mühazirə 5 Лекция 5

 

Məşğələ slaydları/Слайды занятий (İctimai Səhiyyə/Общественное Здравоохранение)

Tibbi mikologiya və parazitologiya/Медицинская микология и паразитология

Məşğələ 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Занятие 8

Məşğələ 9

Занятие 9

Məşğələ 10

Занятие 10

Məşğələ 11

Занятие 11

Məşğələ 12

Занятие 12

Məşğələ 13 Занятие 13
Məşğələ 14 Занятие 14
Məşğələ 15 Занятие 15
Məşğələ 16 Занятие 16
Məşğələ 17 Занятие 17

 

 

Mühazirə mətnləri/Lecture texts/Тексты лекций – Əczaçılıq fakültəsi/Pharmacy faculty/Фармацевтический факультет

Tibbi mikrobiologiya/Medical microbiology/Медицинская микробиология

Mühazirə 1

Lecture 1

Лекция 1

Mühazirə 2

Lecture2

Лекция 2

Mühazirə 3

Lecture 3

Лекция 3

Mühazirə 4

Lecture 4

Лекция 4

Mühazirə 5

Lecture 5

Лекция 5

Mühazirə 6

Lecture 6

Лекция 6

Mühazirə 7

Lecture 7

Лекция 7

Mühazirə 8

Lecture 8

Лекция 8

Mühazirə 9

Lecture 9

Лекция 9

Mühazirə 10

Lecture 10

Лекция 10

Mühazirə 11

Lecture 11

Лекция 11

Mühazirə 12

Lecture 12

Лекция 12

Mühazirə 13

Lecture 13

Лекция 13

Mühazirə 14

Lecture 14

Лекция 14

Mühazirə 15

Lecture 15

Лекция 15

 

 

Məşğələ mətnləri/ Lesson texts/Тексты занятий Əczaçılıq fakültəsi/Pharmacy faculty/Фармацевтический факультет

Tibbi mikrobiologiya/Medical microbiology/Медицинская микробиология

Məşğələ 1

Lesson 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Lesson 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Lesson 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Lesson 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Lesson 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Lesson 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Lesson 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Lesson 8

Занятие 8

Məşğələ 9

Lesson 9

Занятие 9

Məşğələ 10

Lesson 10

Занятие 10

Məşğələ 11

Lesson 11

Занятие 11

Məşğələ 12

Lesson 12

Занятие 12

Məşğələ 13

Lesson 13

Занятие 13

Məşğələ 14

Lesson 14

Занятие 14

Məşğələ 15

Lesson 15

Занятие 15

Məşğələ 16

Lesson 16

Занятие 16

Məşğələ 17

Lesson 17

Занятие 17

Məşğələ 18

Lesson 18

Занятие 18

Məşğələ 19

Lesson 19

Занятие 19

Məşğələ 20

Lesson 20

Занятие 20

Məşğələ 21

Lesson 21

Занятие 21

Məşğələ 22

Lesson 22

Занятие22

 

Mühazirə slaydları/Lecture slides/Слайды лекций – Əczaçılıq fakültəsi/Pharmacy faculty/Фармацевтический факультет

Tibbi mikrobiologiya/Medical microbiology/Медицинская микробиология

Mühazirə 1

Lecture 1

Лекция 1

Mühazirə 2

Lecture2

Лекция 2

Mühazirə 3

Lecture 3

Лекция 3

Mühazirə 4

Lecture 4

Лекция 4

Mühazirə 5

Lecture 5

Лекция 5

Mühazirə 6

Lecture 6

Лекция 6

Mühazirə 7

Lecture 7

Лекция 7

Mühazirə 8

Lecture 8

Лекция 8

Mühazirə 9

Lecture 9

Лекция 9

Mühazirə 10

Lecture 10

Лекция 10

Mühazirə 11

Lecture 11

Лекция 11

Mühazirə 12

Lecture 12

Лекция 12

Mühazirə 13

Lecture 13

Лекция 13

Mühazirə 14

Lecture 14

Лекция 14

Mühazirə 15

Lecture 15

Лекция 15

 

Məşğələ slaydları/ Lesson slides/Слайды занятий – Əczaçılıq fakültəsi/Pharmacy faculty/Фармацевтический факультет

Tibbi mikrobiologiya/Medical microbiology/Медицинская микробиология

Məşğələ 1

Lesson 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Lesson 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Lesson 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Lesson 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Lesson 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Lesson 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Lesson 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Lesson 8

Занятие 8

Məşğələ 9

Lesson 9

Занятие 9

Məşğələ 10

Lesson 10

Занятие 10

Məşğələ 11

Lesson 11

Занятие 11

Məşğələ 12

Lesson 12

Занятие 12

Məşğələ 13

Lesson 13

Занятие 13

Məşğələ 14

Lesson 14

Занятие 14

Məşğələ 15

Lesson 15

Занятие 15

Məşğələ 16

Lesson 16

Занятие 16

Məşğələ 17

Lesson 17

Занятие 17

Məşğələ 18

Lesson 18

Занятие 18

Məşğələ 19

Lesson 19

Занятие 19

Məşğələ 20

Lesson 20

Занятие 20

Məşğələ 21

Lesson 21

Занятие 21

Məşğələ 22

Lesson 22

Занятие 22

 

Mühazirə mətnləri və slaydlar (Feldşer)

Tibbi mikrobiologiya

Mətnlər

Slaydlar 1

Mühazirə 1

Mühazirə 1

Mühazirə 2

Mühazirə 2

Mühazirə 3

Mühazirə 3

Mühazirə 4

Mühazirə 4

Mühazirə 5

Mühazirə 5

Mühazirə 6

Mühazirə 6

Mühazirə 7

Mühazirə 7

 

Məşğələ mətnləri və slaydlar (Feldşer)

Tibbi mikrobiologiya

Mətnlər

Slaydlar

Məşğələ 1

Məşğələ 1

Məşğələ 2

Məşğələ 2

Məşğələ 3

Məşğələ 3

Məşğələ 4

Məşğələ 4

Məşğələ 5

Məşğələ 5

Məşğələ 6

Məşğələ 6

Məşğələ 7

Məşğələ 7

Məşğələ 8

Məşğələ 8

Məşğələ 9

Məşğələ 9

Məşğələ 10

Məşğələ 10

Məşğələ 11

Məşğələ 11

Məşğələ 12

Məşğələ 12

Məşğələ 13

Məşğələ 13

Məşğələ 14

Məşğələ 14

Məşğələ 15

Məşğələ 15

Məşğələ 16

Məşğələ 16

Məşğələ 17

Məşğələ 17

Məşğələ 18

Məşğələ 18

Məşğələ 19

Məşğələ 19

Məşğələ 20

Məşğələ 20

Məşğələ 21

Məşğələ 21

Məşğələ 22

Məşğələ 22

Məşğələ 23

Məşğələ 23

 

 

Mühazirə slaydları/Lecture slides/Слайды лекций – Stomatologiya fakültəsi/Dentistry faculty/Стоматологический факультет

Tibbi mikrobiologiya/Medical microbiology/Медицинская микробиология

Mühazirə 1 

Lecture 1

Лекция 1

Mühazirə 2

Lecture 2

Лекция 2

Mühazirə 3

Lecture 3

Лекция 3

Mühazirə 4

Lecture 4

Лекция 4

Mühazirə 5

Lecture 5

Лекция 5

Mühazirə 6

Lecture 6

Лекция 6

Mühazirə 7

Lecture 7

Лекция 7

Mühazirə 8

Lecture 8

Лекция 8

 

Məşğələ slaydları/ Lesson slides/Слайды занятий – Stomatologiya fakültəsi/Dentistry faculty/Стоматологический факультет

Tibbi mikrobiologiya/Medical microbiology/Медицинская микробиология

Məşğələ 1

Lesson 1

Занятие 1

Məşğələ 2

Lesson 2

Занятие 2

Məşğələ 3

Lesson 3

Занятие 3

Məşğələ 4

Lesson 4

Занятие 4

Məşğələ 5

Lesson 5

Занятие 5

Məşğələ 6

Lesson 6

Занятие 6

Məşğələ 7

Lesson 7

Занятие 7

Məşğələ 8

Lesson 8

Занятие 8

Məşğələ 9

Lesson 9

Занятие 9

Məşğələ 10

Lesson 10

Занятие 10

Məşğələ 11

Lesson 11

Занятие 11

Məşğələ 12

Lesson 12

Занятие 12

Məşğələ 13

Lesson 13

Занятие 13

Məşğələ 14

Lesson 14

Занятие 14

Məşğələ 15

Lesson 15

Занятие 15

Məşğələ 16

Lesson 16

Занятие 16

Məşğələ 17

Lesson 17

Занятие 17

Məşğələ 18

Lesson 18

Занятие 18

Məşğələ 19

Lesson 19

Занятие 19

Məşğələ 20

Lesson 20

Занятие 20

Məşğələ 21

Lesson 21

Занятие 21

Məşğələ 22

Lesson 22

Занятие 22

Məşğələ 23

Lesson 23

Занятие 23

Məşğələ 24

Lesson 24

Занятие 24

Məşğələ 25

Lesson 25

Занятие 25

Məşğələ 26

Lesson 26

Занятие 26

Məşğələ 27

Lesson 27

Занятие 27

Məşğələ 28

Lesson 28

Занятие 28

Məşğələ 29

Lesson 29

Занятие 29

Məşğələ 30

Lesson 30

Занятие 30

 

Mühazirə slaydları-Tibb bacısı fakültəsi

Tibbi mikrobiologiya-ümumi

Tibbi mikrobiologiya-xüsusi

Mühazirə 1

Mühazirə 1

Mühazirə 2

Mühazirə 2

Mühazirə 3

Mühazirə 3

Mühazirə 4

Mühazirə 4

Mühazirə 5

Mühazirə 5

Mühazirə 6

 

Mühazirə 7

 

Mühazirə 8

 

Mühazirə 9

 

Mühazirə 10

 

 

Mühazirə mətnəri-Tibb bacısı fakültəsi

Tibbi mikrobiologiya-ümumi

Tibbi mikrobiologiya-xüsusi

Mühazirə 1

Mühazirə 1

Mühazirə 2

Mühazirə 2

Mühazirə 3

Mühazirə 3

Mühazirə 4

Mühazirə 4

Mühazirə 5

Mühazirə 5

Mühazirə 6

 

Mühazirə 7

 

Mühazirə 8

 

Mühazirə 9

 

Mühazirə 10