Professor Emma Ağayeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Emma Ağayeva Müzəffər qızı

2

İxtisas

b.həkim

3

Vəzifə

professor

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

5

Mükafatlar

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2010-cu ildə “Azərbaycanın əməkdar müəllimi” fəxri adı ilə təltif olunub

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1958-1968

Ümümtəhsil

4 saylı orta məktəb

Gəncə şəhəri

2

1969-1974

B. həkim

Az.KTİ-nin baytarlıq fakültəsi (fərqlənmə diplomu ilə)

Gəncə şəhəri

3

1975-1978

aspirant

Az.NİVİ-nin ümumi Virusolo-giya laboratoriyası Ümüm-ittifaq Eksperimental Bay-tarlıq İnstitutunun Mikrobio-logiya laboratoriyasında

Bakı

Moskva

4

1981

Mikrobioloq, immunoloq, virusoloq

Namizədlik dissertasiyası

Moskva

5

2000

Mikrobioloq, immunoloq, virusoloq

Doktorluq dissertasiyası

Bakı

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə)

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

04.02.2004- hal hazıra kimi

professor

ATU, Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

2

15.03.2003-04.02.2004

dosent

ATU, Tibbi biologiya və genetika kafedrası

Bakı şəhəri

3

28.05.1987-04.11.2002

dosent

Azərbaycan Kənd Təsərrü-fatı İnstitutunun Epizotolo-giya, Mikrobiologiya və patanatomiya kafedrası

Gəncə şəhəri

4

01.09.1982-28.05.1987

assistent

Azərbaycan Kənd Təsərrü-fatı İnstitutunun Epizotolo-giya və Mikrobiologiya kafedrası

Gəncə şəhəri

5

09.11.78-26.10.1979

Kiçik elmi işçi

Azərbaycan Elmi Tədqiqat Virusologiya İnstitutunun Quşların Xəstəlikləri Labo-ratoriyası

Bakı şəhəri

6

16.09.1975-16.09.78

əyani aspirant

Ümümittifaq Eksperimental İnstitutun Mikrobiologiya Labo-ratoriyası

Mockva  şəhəri

7

14.02.1975-16.09.1975

Baş laborant

Azərbaycan Elmi Tədqiqat Virusologiya İnstitutunun Leykoz Laboratoriyası

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

21 oktyabr, 2016

Allerqologiya, İmmunologiya və İmmu-noreabilitasiya üzrə V Azərbaycan Milli Konqresi,

Azərbaycan, Bakı

2

2016

Waidid congress

İtaliya, Milan

3

2017

Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi praktik  konfransın materialları

Azərbaycan, Bakı

4

2017

Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları

Azərbaycan, Bakı

5

2017

IV Всероссийская междистиплинарная научно-практическая конференция с международным участием. Социально-значимые и особо опасные инфек-ционные заболевания

Rusiya Federasiyası, Soçi

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər 

Nəşr

1

Biotexnologiya və gen mühəndisliyi

Ağayeva E.M.

Bakı, 2010, 616 səh.

2

GROSS –Domain Microbial İnteractions in Bacteria Evolution  [Междоменные микробные  взаимодействия, как основа эволюции бактерий]

E.M.Ağayeva

S.A.Muradova

Milteilungen Klosterneuburg Journal (İSSN: 0007-5922; İSİ İndexed, İmpact Factor: 0.106): Austria, Volume 67 (5) of the Journal  may-iyun, 2017

3

Мikrobiologiya, immunologiya, bio-texnologiya və gen mühəndisliyi üzrə аzərbaycan, rus və ingilis dillərində terminlər lüğəti

Z.Ö.Qarayev, Ağayeva E.M. V.Ə.Nərimanov, S.A.Muradova,

Bakı, 2012, 270 səh.

4

Comparative study of the indicators of seroconversion during paramicsovirus disease tested in conditions of serological reactions

E.M. Agayeva

Ş.K.Zeynalova

Internotional conferens “ Global Science and  Inovasion” USA, Chicaqo, 2013, p.508-511

5

Инавационные методы молекуляр-ной диагностики  в медицине.

Ağayeva E.M, 

Biomedisina, 09.06.15, N2, 2015, səh.16-20

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı 

1

Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən mikrobiologiya, immunologiya, epidemiologiya və gigiyena üzrə FD.03.014 Dissertasiya Şurasının üzvü

2

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya, İmmunologiya, Epidemiologiya və Yoluxucu xəstəliklər ixtisasları üzrə Problem Komissiyasının sədri

3

Azərbaycanda İmmunoloqlar Cəmiyyətinin sədri, İmmunitet və infeksiya jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

4

Azərbaycan TQDK yanında həkimlərin rezidenturaya qəbulu üzrə Mikrobiologiya və biotexnologiya fənnindən ekspert

5

ESCMİD Avropa klinik Mkirobiologiya və İnfeksion Xəstəliklər Cəmiyyətinin üzvü