Professor Akif Qurbanov

Qısa məlumat 

1

Ad, soyad, ata adı

Akif İrzaxan oğlu Qurbanov

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Professor

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya 

 

Təhsili 

Təhsil müddəti 

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1971-1981

Məktəbli

Fətəlikənd orta məktəbi

Saatlı rayonu

2

1982-1988

Həkim

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri

1088-1991

Aspirant

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə) 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2012-ci ildən etibarən

Təhsilin keyfiyyətinin tə-minatı və İnnovasiya Şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

2

2011-ci ildən etibarən

Professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

3

2005-2011

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

4

1993-2005

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

5

1991-1993

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

6

1988-1991

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

3-4 oktyabr 2017-ci il

Azərbaycanın ali təhsil müəssi-sələrində daxili keyfiyyət təminatı sisteminin yaradılmasına dəstək (TAIEX proqramı çərçivəsində)

Baki şəhəri

2

3-5 dekab 2013-cü il

Kurikulum layihələndirilməsi və tərtibi

Baki şəhəri

3

13-15 noyabr2013-cü il

Təhsil proqramlarının keyfiyyətinin on-line idarə olunması

Roma şəhəri, İtaliya

4

8-12 aprel 2013-cü il

Klinik və təcrübi bacarıqların tədrisi və qiymətləndirilməsi

Baki şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat 

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Mikroorqanizmlərin faqositozunda oksi-gendən asılı mexanizmlər

A.İ.Qurbanov, Z.Ö.Qarayev

Azərbaycan Tibb jurnalı, 2005, №4, с.139-142

2

Особенности инфекционного и им-мунного процесса, вызванных штам-мами Candida albicans, отличаю-щимися по содержанию антиок-сидантных ферментов

А.И.Гурбанов, З.О.Караев

Проблемы медицин-кой микологии, 2006, т.8, №2, с.55-56

3

Bdellovibrio-like bacteria parasitizing in the cells of candida specie

A.Gurbanov,

S.Muradova

Z.Garaev

European international journal of science and technology, 2015, Vol 4, №4, p.65-70

4

The investigation of antibody existense against Leyshmania

 

A.İ.Qurbanov,  M.S.Novruzova, M.Bağırova,

S.Canım,

A.M.Allahverdiyev

International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2009, 3 (2), p.45-47

5

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya (dərslik)

A.İ.Qurbanov,

Z.Ö.Qarayev

Təbib nəşriyyatı, 2010, 860 s.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat 

Qurumun adı 

1

ATU Elmi Şurasının üzvü

2

Ali Attestasiya Komissiyası Ekspert Şurasının üzvü

3

İnfeksion Nəzarət üzrə Avropa Komitəsinin (EUCİC) Məşvərət Şurasının üzvü