Professor Gülər Seyidova

Qisa  məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

SEYİDOVA GÜLƏR MİR CƏFƏR QIZI

2

İxtisas

MIKROBİOLOQ

3

Vəzifə

PROFESSOR

4

Kafedra (şöbə)

TİBBİ MİKROBİOLOGİYA VƏ İMMUNOLOGİYA

 

 Təhsili

 Təhsil müddəti

 İxtisası

 Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1978 – 1983

Biologiya fakultəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti, fərqlənmə diplomu  

2

1986 - 1992

Əyani aspirant

AMEA-nin Mikrobiologiya institutu

Bakı şəhəri

3

1999

Mikrobiolog

Namizədlik dessertasiyası, ATU-nun Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Baki şəhəri

4

2011

Mikrobiolog

Doktorlug dissertasiyası

Baki şəhəri

 

 İş təcrübəsi haqqında

 İşləmə müddəti

 Vəzifəsi

 Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

21.05.2015-hall hazıra kimi

Mikrobiologiya və immunili-giya kafedrasının professoru

A T U

Bakı şəhəri

2

2013 – 2015

Xarici tələbələr iş üzrə dekan və Mikrobiologiya və immuno-logiya kafedrasının professoru

ATU

Bakı şəhəri

3

25.06.2007 – 30.09.2013

Xarici tələbələr iş üzrə dekan və Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının professoru

ATU

Bakı şəhəri

4 25.06.2007 – 30.09.2013 Xarici tələbələr iş üzrə dekan və Tibbi Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının dosenti ATU Bakı şəhəri

5

25.02.2005 – 25.06.2007

Mikrobiologiya və immuno-logiya kafedrasının dosenti

ATU

Bakı şəhəri

6

31.10.2003 – 25.02.2005

Mikrobiologiya və immuno-logiya kafedrasının baş müəllimi

ATU

Bakı şəhəri

7

25.05.2001 – 31.10.2003

Mikrobiologiya və immuno-logiya kafedrasının assistenti

ATU

Bakı şəhəri

8

26.08.2000 – 25.05.2001

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının assistent stajoru

ATU

Bakı şəhəri

9

01.02.1996 – 01.06.2000

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi işçisi

 

Bakı şəhəri, Badamdar şossesi 40

10

01.07.1993 – 01.01.1996

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun kiçik elmi işçisi

 

Bakı şəhəri, Badamdar şossesi 40

11

1989 – 1993

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun əyani aspirantı

 

Bakı şəhəri, Badamdar şossesi 40

12

1983 – 1989

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun baş laborantı

 

Bakı şəhəri, Padamdar şossesi 40

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

 

 

Təlimin müddəti

 

Təlimin adı

 

Təlimin keçirildiyi ünvanı

1

1985 – 1986

İxtisasartırma kursları

Moskva şəhəri,  Pusino vil.,  Mikro-orqanizmlərin biokimyəsi və fiziologiya institutu, REA

2

1989 – 1990

İxtisas artırma kursları

Moskva şəhəri,  Pusino vil.,  Mikrobiologiya və fiziologiya institutu

3

2004-cü il

Azərbaycan İmmunolog, Allergolog və İmmunoreabilitologlarının kongresi

Azərbaycan, Baki şəhəri

4

2008-ci il

“Azərbaycan-Türkiyə plastik Cərrahiyə gunleri” kongresi

Azərbaycan, Baki şəhəri

5

01-04 oktyabr 2004-cü il

“3-cü Avrasiya klinik mikrobiologiya, İmmunologiya və infeksion xəsteliklər”Beynalxalq kongresi

Baki şəhəri

6

03-04 may 2013-cü il

H.Əliyevın anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans təşkilatcısı

Baki səhəri

7

27-29 sentyabr 2015-ci il

 

Beynalxalq Mikrobiologiya ,İmmunologiya və infeksion xəstəliklər kongresi

Gürcüstan, Tbilisi şəhəri

8

1-4 noyabr 2017-ci il

Всероссийская Международная научно-практическая конференция по социально значимым  и особо опасным инфекционным заболеваниям.

Rusiya, Soci şəhəri

9

17.06-21.06.2019.

Fulbright program, Certificate of Attendance, for participation in course “Modern Medical education”,

 

10

2019, June 20-24,

ASM Microbe CA, The role of mycotoxins in the pathogenesis of Helicobacter Pylori Related gastric cancer in Baku, Azerbaijan. (Poster-online, məqalə)

 

San Francisco

11

06.02.2020

COST un keçirdiyi iclasda iştirak.

Azərbaycan, Baki şəhəri

12

 

ATU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş konfrans

Azərbaycan, Baki şəhəri

13

February 18, 2021

 

“The Story of Favicovir: Domestic Drug Development for Covid-1 Treatment”

Islamabad, Karachi, Tashkent

14

February 4-5, 2021

2nd International Scientific and Practical Internet Conference”Integration of Education? Scienceand business in modern enviroment”

 

15

on March 9, 2021

Zoom link to Join Launch of ISAAA Brief 55 and Seminar on Science Communication and Public Engagement” to be held at COMSTECH

 

16

23-24 aprel 2021-ci

Əczaçılığın Müasir problemləri” mövzusunda Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90, Azərbaycanda Ali əczaçılıq təhsilinin 80 illik yubileylərinə həsr edilmiş V Beynəlxalq Elmi Konqres,

Azərbaycan, Baki şəhəri

17

8th June 2021

Please find the attached E-certificate for the attendance of one day training in COMSTECH webinar on "Structure-based design & development of inhibitors of the Tankyrases, drug targets in cancer and diabetes",

 

18

28.09.2021

Çikaqo Universitetinin professoru doktor Nadim Fazalla “Covid -19 and phyician” mövzusunda konfrans,

 

19

25.01.2022

OIC Ministerial Standing Committeeon Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH), Virtual participation in the COMSTECH Webinar on “Epigenetics, The immortal kiss of our grandparents” delivered by prof. Dr. Rana Dajani.

Islamabad, Pakistan

20

February 3-4, 2022

3rd International Scientific and Practical Internet Conference “Integration of Education, Science and Business in Modern  Environment: Winter Debates"

Dnipro (Ukraine), 2022

21

February 3-4, 2022

OIC Ministerial Standing Committeeon Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH), for participating in 1st COMSTECH International Virtual Conference of Neuroscience

 

22

February 28th, 2022

OIC Ministerial Standing Committeeon Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH), Virtual participation in Public Lecture by COMSTECH on “Microbial Biofilm Formation and its İmportance as a Drug Terget” delivered by prof. Dr. Ute Römling.

Islamabad, Pakistan

23

March 10th, 2022

OIC Ministerial Standing Committeeon Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH), For participation in COMSTECH, UNESCO and PAS Webinar on Open Science

Islamabad, Pakistan

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

 

 

Elmi iş və məqalələrin  ады

 

 

Müəlliflər

 

Nəşr

1

Некоторые аспекты антибактериального действия ионных жидкостей

 

Сулейманова Т.Х.

Seyidova G.M.

 

Azərbaycan xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş ATU-da keçirilən Otorinolorinqologiya üzrə Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin tezisləri, Bakı, 2019, səh.81-82

2

Mədə-bağirsaq sistemi invaziv – allergik xəstəliklərinin etiopatogenezində   Candida cinsli göbələklərin rolu

T.H. Süleymanova,

Seyidova G.M.

Azərbaycan xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş ATU-da keçirilən Otorinolorinqologiya üzrə Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin tezisləri, Bakı, 2019, səh.82

3

Yeni sintez olunmuş dezinfeksiyaedici maddələrin təsir mexanizminin öyrənilməsi

 

 

T.H.Süleymanova,

Seyidova G.M.

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Tibb fakültəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, “Təbabətin aktual problemləri”, Bakı, 2019, səh.297

4

Aliksiklik hidrokarbonların bir sıra birləşmələrinin antimikrob fəallığının öyrənilməsi

T.H.Süleymanova,

Ə.N.Əzizova

Seyidova G.M.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor D.V.Hacıyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 2019, səh.181-183

5

Фунгицидный и бактерицидный эффект различных композиций белого нафталанного масла с маслом туи и эвкалипта, полученных из представителей флоры Азербайджана.

 

Сулейманова Т.Х

Seyidova G.M.

 

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Tibb fakültəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, “Təbabətin aktual problemləri”, Bakı, 2019, səh.343

6

Tsiklopentanon  və onun bəzi birləşmələrinin antimikrob fəalliğinin öyrənilməsi

T.H.Süleymanova, Ə.N.Əzizova

Seyidova G.M.

Sağlamlıq jurnalı, Bakı, 2019, səh.134-139

 

7

Влияние на рост микроорганизмов композиций, приготовленный на основе белого нафталана и эфирных масел

Сулейманова Т.Х

Seyidova G.M.

 

 XIV Ümumdünya böyrək gününə həsr olunmuş “Müasir nefrologiyanın aktual problemləri” adlı elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2019, səh. 120-121

8

Бактерицидное действие композиции  нафталанового масла с маслом туи и эвкалипта на некоторую группу микроорганизмов

 

Süleymanova T.H.

Seyidova G.M.

 

Odlar Yurdu, Aprel, №51, 2019

9

Microbiology and immunology (laboratory manual in general microbiology.

S.S.Cavadov,

Z.Ö. Qarayev,

H.M. Əliyeva,

A.İ.Qurbanov

Seyidova G.M.

Bakı, 2018, 185 səh.

10

The role of Mycotocsins in the payhogensis of H.pylori related gastric Cancer in Baku, Azerbaycan,

 

H.M.Aliyeva, N.Fazal

Seyidova G.M.

ASM, 2019-A-1705-MICROBE, June 20-24, San Fransisko, 2019

11

Yeni sintez olunmuş dezinfeksiyaedici maddələrin təsir mexanizminin öyrənilməsi

 

Seyidova G.M.

 

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Tibb fakültəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, “Təbabətin aktual problemləri”, Bakı, 2019, səh.297

 

12

General characteristics of mycobiota of  bees which stored in different ecological conditions

İsayeva A.F., Cəfərov M.M.,

Nəsrullayeva G.M., Fərzəliyev Y.V.,

 Muradov P.Z.

Seyidova G.M.

 

İmpakt Faktor indeks: 0,6

Thomson Reuter, Sulwan, Ingilsh Edition, Printed in Poland, p.31-37

13

Nanə, kəklikotu və cirə yağlarının bəzi mikroorganismlərə təsir xüsusiyyətlərinin mügayisəli tədgigi.

Suleymanova.T.X

Seyidova G.M.

Azərbaycan Tibb jurnalı. 2019 № 2 səh 85-88.

14

Лекарственные растения Азербайджана – новые потенциальные антимикробные средтсва

Ağayeva E.M.

Nərimanov V.Ə.

Seyidova G.M.

Məmmədova R.E.

VI Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием. Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания, 30.11.2019-02.11.2019, Сочи,  стр.5-6

15

Characteristic of Species Composition

of Fungi Involved in the

Formation of Mycobiota of Honey

Bees in Azerbaijan

Aysel F.Isayeva

Gülər M.Seyidova

Sahla A.Abdullayeva

 

Scientific Research Publishing

Advances in Bioscience and Biotechnology, 2019, 10, 282-287 İSSN

16

Некоторые аспекты антибактериального действия ионных жидкостей

 

Сулейманова Т.Х.

Seyidova G.M.

 

Azərbaycan xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş ATU-da keçirilən Otorinolorinqologiya üzrə Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin tezisləri, Bakı, 2019, səh.81-82

17

Mədə-bağirsaq sistemi invaziv – allergik xəstəliklərinin etiopatogenezində   Candida cinsli göbələklərin rolu

 

T.H. Süleymanova,

Seyidova G.M.

Azərbaycan xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş ATU-da keçirilən Otorinolorinqologiya üzrə Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin tezisləri, Bakı, 2019, səh.82

 

 

18

Yeni sintez olunmuş dezinfeksiyaedici maddələrin təsir mexanizminin öyrənilməsi

 

 

T.H.Süleymanova,

Seyidova G.M.

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Tibb fakültəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, “Təbabətin aktual problemləri”, Bakı, 2019, səh.297

19

Aliksiklik hidrokarbonların bir sıra birləşmələrinin antimikrob fəallığının öyrənilməsi

T.H.Süleymanova,

Ə.N.Əzizova

Seyidova G.M.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor D.V.Hacıyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 2019, səh.181-183

20

Фунгицидный и бактерицидный эффект различных композиций белого нафталанного масла с маслом туи и эвкалипта, полученных из представителей флоры Азербайджана.

 

Сулейманова Т.Х

Seyidova G.M.

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Tibb fakültəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, “Təbabətin aktual problemləri”, Bakı, 2019, səh.343

21

Tsiklopentanon  və onun bəzi birləşmələrinin antimikrob fəalliğinin öyrənilməsi

 

T.H.Süleymanova, Ə.N.Əzizova

 

Seyidova G.M.

Sağlamlıq jurnalı, Bakı, 2019, səh.134-139

 

 

 

22

Влияние на рост микроорганизмов композиций, приготовленный на основе белого нафталана и эфирных масел

Сулейманова Т.Х

 

Seyidova G.M.

 XIV Ümumdünya böyrək gününə həsr olunmuş “Müasir nefrologiyanın aktual problemləri” adlı elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2019, səh. 120-121

23

Бактерицидное действие композиции  нафталанового масла с маслом туи и эвкалипта на некоторую группу микроорганизмов

Süleymanova T.H.

Seyidova G.M.

 

Odlar Yurdu, Aprel, №51, 2019

24

Microbiology and immunology (laboratory manual in general microbiology.

S.S.Cavadov,

Z.Ö. Qarayev,

H.M. Əliyeva,

A.İ.Qurbanov

Seyidova G.M.

Bakı, 2018, 185 səh.

25

The role of Mycotocsins in the payhogensis of H.pylori related gastric Cancer in Baku, Azerbaycan,

 

H.M.Aliyeva, N.Fazal, Seyidova G.M.

ASM, 2019-A-1705-MICROBE, June 20-24, San Fransisko, 2019

26

Yeni sintez olunmuş dezinfeksiyaedici maddələrin təsir mexanizminin öyrənilməsi

 

 

Seyidova G.M.

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Tibb fakültəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, “Təbabətin aktual problemləri”, Bakı, 2019, səh.297

 

27

General characteristics of mycobiota of  bees which stored in different ecological conditions

İsayeva A.F., Cəfərov M.M.,

Nəsrullayeva G.M., Fərzəliyev Y.V.,

 Muradov P.Z., Seyidova G.M.

 

İmpakt Faktor indeks: 0,6

Thomson Reuter, Sulwan, Ingilsh Edition, Printed in Poland, 2019, p.31-37

28

Nanə, kəklikotu və cirə yağlarının bəzi mikroorganismlərə təsir xüsusiyyətlərinin mügayisəli tədgigi.

Suleymanova.T.X.

Seyidova G.M.

Azərbaycan Tibb jurnalı. 2019 № 2 səh 85-88.

 

29

Лекарственные растения Азербайджана – новые потенциальные антимикробные средтсва

Ağayeva E.M.

Nərimanov V.Ə.

Seyidova G.M.

Məmmədova R.E.

VI Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием. Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания, 30.11.2019-02.11.2019, Сочи,  стр.5-6

30

Characteristic of Species Composition

of Fungi Involved in the

Formation of Mycobiota of Honey

Bees in Azerbaijan

 

 

Aysel F.Isayeva

Gülər M.Seyidova

Sahla A.Abdullayeva

 

Scientific Research Publishing

Advances in Bioscience and Biotechnology, 2019, 10, 282-287 İSSN

31

Əkilən nanə, adi cirə və sürünən kəklikotu xammalından alınan efir yağlarının bir sıra mikroorqanizmlərə təsir xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili.

T.H.Süseymanova

G.M.Seyidova

ATU-nun, Anatomiya kaferdrasını 90 illiyinə həsr olunmuş konfrans.

32

New antimicrobial surfactants based on cotton seed oil, methyldiethanolamine and orthophosphoric acid.

Z.H. Asadov, D.B. Tagiyev, I.A. Zarbaliyeva, G.M. Seyidova, H.N. Hajizade, N.Z. Asadova

5 Международная конференция “Наука в эпоха дисбаланса”

Киев, 30 ноября 2019 года. (стр. 126-128)

33

Characteristic of species composition of fungi involved in the formation of mycobiota of honey bees in Azerbaijan.

Aysel F. Isayeva, Gular M. Seyidova, Sahla A. Abdullayeva, Matanat S. Novruzova, Panah Z. Muradova.

 

Advances in bioscience and biotechnology, 2019, 10, 282-287.

34

Antimicrobial properties of surfactants based on cotton-seed oil, methyldiethanolamine and orthophosphoric acid.

Z.H. Asadov, D.B. Tagiyev, I.A. Zarbaliyeva, G.M. Seyidova, H.N. Hajizade, N.Z. Asadova

Journal of Science, Lyon № 3/2019

35

Synthesis and study of surfactants based on cotton-seed oil, methyldiethanolamine and orthophosphoric acid.

Z.H. Asadov, D.B. Tagiyev, I.A. Zarbaliyeva, G.M. Seyidova, H.N. Hajizade, N.Z. Asadova

East European Science Journal #1 (52), 2020 part 2

36

Synthesis and study of surfactants based on cotton-seed oil, methyldiethanolamine and orthophosphoric acid.

Z.H. Asadov, D.B. Tagiyev, I.A. Zarbaliyeva, G.M. Seyidova, H.N. Hajizade, N.Z. Asadova

East European Science Journal #1 (52), 2020 part 2

37

Эффективность использования масел лимона, фенхеля. Сосны в качестве средств антимикробного и антифунгального характера

Азизова А.Н.

Сеидова Г.М.

Сулейманова Т.Х.

ATU-nun  90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri”, Bakı, 19-20 dekabr, 2020, səh.419-420

38

Analysis of honey bees mycobiota from ecologically differenr regions of Azerbajan

Seyidova G.M., Fazal Nadim

2nd International Scientific and Practical Internet Conference”Integration of Education? Scienceand business in modern enviroment” february 4-5, 2021, p.91

39

Комплекс профилактических мер по предотвращению микотоксикозов пищевых продуктов в Азербайджане

 

 

 

 

Сеидова Г.М.,

Агаева Э.М.,

Гурбанова С.Ф.

Akademik Məmməd Salmanovun anadan olmasının 90 illiyinə və AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun 50 illiyinə həsr olunmuş “Yeni tendensiyalar və innovasiyalar: Azərbaycanda mikrobiologiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda respublika elmi praktik konfransının materialları (29.-30.03.2022), Bakı, 2022, səh. 89-90

40

Dependence of mycotoxin contamination of agricultural products from environmental factors in Azerbaijan

Seyidova G.M.

3rd International Scientific and Practical Internet Conference “Integration of Education, Science and Business in Modern  Environment: Winter Debates", Dnipro (Ukraine), 2022, ISBN 978-617-95218-3-6, p.141

41

Антимикробное и антифунгальное

особенности масел лимона, фенхеля, сосны, полученных из представителей флоры Азербайджана

 

Сеидова Г.М., Сулейманова Т.Х., Азизова А.Н.

Azərbaycan Təbabətin Nailiyyətləri №1, 2022, səh. 138-141

42

Azərbaycan florasının bəzi bitkilərindən alınan efir yağlarının antimikrob aktivliyi

Seyidova G.M. Qədirova H.Ə.

Ə.N.Əzizova

 

Azərbaycan Respublikasının “Şuşa ili” nə həsr olunmuş  Təbabətin aktual problemləri, 2022”  mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları, 24-25 May, 2022, Bakı, səh.291-292

43

Этиологическая структура желудочно-кишечных инфекций и мониторинг антибиотикорезистентных возбудителей

Агаева Э.М.,

 Сеидова Г.М.,

Гурбанова С.Ф., Нариманов В.А., Гаджиева С.В.

 

Sumqayıt dövlət universiteti, Konfrans materialları, № 2, 2022, səh.18-19

44

Аллергия на плесневые грибы, заражающие сырье и продукты питания в условиях азербайджана

 

Сеидова Г М., Гурбанова С.Ф

 

Azərbaycan Respublıikası Allerqologiya, İmmunologiya və İmmunoreabiotologiya Elmi Cəmiyyəti, Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreabiotoloqların VI Milli Beynəlxalq Konfransı, 4 noyabr, Bakı, 2022, səh.168-171

45

Микробиологическая диагностика образцов крови коронавирусных пациентов при подозрении на сепсис

Мурадова C.A. Гурбанова С.Ф. Сеидова Г.М.

Шыхалиев Ф. М.

Гаджисой Я. В.

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 24-26 July 2022, p.28-32

46

Актуальность биобезопасности и профилактики микотоксикозов зерновых культур в Азербайджане

Сеидова Г М., Гурбанова С.Ф Мурадова C.A.

 

Национальная Академия

Микологии. V съезд микологов России, 12-14 октября 2022, Журнал «Успехи Медицинской микологии», Том 23, 2022, ISSN: 2310-9467, Mockva, стр. 284-286

47

Распространенные в азербайджане съедобные виды ксилотрофных макромицетов и их ресурсный потенциал

Мурадов П.З., Алиева Б.Н., Сеидова Г.М*., Бахшалиева К.Ф.,

 

Национальная Академия

Микологии. V съезд микологов России, 12-14 октября 2022, Журнал «Успехи Медицинской микологии», Том 23, 2022, ISSN: 2310-9467, Mockva, стр.429-431

48

Cinsi yolla ötürülən infeksiyaların etioloji strukturu, müasir diaqnostika və müalicə üsulları

 

V.Ə.Nərimanov, G.M,Seyidova, E.M.Ağayeva, T.H.Süleymanova

 

Cərrahiyyə, Elmi-praktik jurnal (xüsusi buraxılış), Tibb elmlər doktoru, professor Ç.M.Cəfərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, №4 (1), dekabr, 2022, səh. 76

49

Urogenital patologiyada ureaplazmaların klinik əhəmiyyəti

F.M.Şıxəliyev, G.M.Seyidova, M.S.Novruzova, C.X.Talıbova, T.H.Süleymanova

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı 2022, №3,

ISSN 2073-2651, səh 244-248

50

Оппортунистические  возбудители  инфекций центральной нервной системы и их антибиотикорезистентность

 

E.M.Ağayeva, G.M.Seyidova, C.X.Talıbova, V.Ə.Nərimanov, M.S.Novruzova  

Professor Zərifə Ağarza Zeynalovanın anadan olmasının 90 illik yubileyinəhəsr olunmuş elmi konfransın materialları, Elm və təhsil, Bakı, 2023, səh.160-162

51

Bağırsaq patogenlərinə qarşı süd turşusu bakteriyalarının öyrənilməsi

Ş.S.Səfərova, G.M.Seyidova

Heydər Əliyev 100 illik yubiley-2023

52

Нозокомиальные инфекции центральной нервной системы и антибиотикорезистентность их возбудителей

Emma Ağayeva, Sara Qurbanova, Vidadi Nərimanov, Gülər Seyidova, Məryəm Qasımova

İnternational Forum: Problems and Scientific solutions, April 6-8, 2023, № 149,  p.229-231

53

Вторичные бактериальные инфекции ротоглотки (тонзиллиты, фарингиты, стоматиты) после  перенесенной вирусной инфекции у лиц в возрасте 18-22 лет

Abdullayeva Nəzrin, Seyidəli Zəhra, Seyidova Gülər

İctimai Sıhiyyə Fakültəsinin XXXXVI Tələbə Elmi Konfransının materiallarının toplusu,

Bakı, 2023, səh 57

54

Süd turşusu bakteriyalarının fermentativ aktivliyinin öyrənilməsi

Səfərova Şahsənəm

Seyidova Gülər

ATU –nun təşkil etdiyi ATUREK-2023, materiallar səh.315-317

55

Изменение параметров иммунной системы у больных хроническим тонзиллитом

Talıbova Cəmilə, Seyidova Gülər

Novruzova Mətanət, Bayramova Ramilə, Qasımova Məryəm

The ISSUE   CONTAINS: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference, Scientific Horizon in the Context of Social Crises, İnter Conf, №1, Tokyo, Japan 26-28.02.2023, p.429-432

56

Роль плесневых грибов в загрязнении мкда и продуктов пчеловодства предгорных районах Азербайджана

Seyidova Gülər, Agayeva Emma

Novruzova Mətanət, Talıbova Cəmilə, Bayramova Ramilə, Qasımova Məryəm

 

Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference,Recent Advances in Global Science,  Vilnius, Lithuania, 06-08.03.2023, p.357-359

57

Müxtəlif süd məhsullarından alınmış süd-turşusu bakteriyalarının ümumi xarakteristikası

Səfərova Ş.S., Seyidova G.M.

Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Oftolmologiyanın aktual problemləri” adlı Elmi Praktik Konfransın materialları,  səh. 101-102, Bakı, 2023

58

Некоторые особенности синтеза гидролитических ферментов и грибов

Ахмедли Агил, Сейидова Гюлар, Гасанова Арзу, Омар Парвин

Актуальные Научные Исследование Сборник статей XIIМеждународной Научно-Прфктической Конференции, 5 июн, 2023, Пенза, стр.46-52

59

Mədə-bağırsaq

Magistr

2023

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

 

Qurumun adı

1

2001-ci ildən  Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının mikrobiologiya institutunun nəzdinde fəaliyyet göstərən, Mikrobiologiya ,mikologiya,veterinariya üzrə F/D 01.222 dissertasiya şurasının seminar iclaslarının sədri

3

Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının mikrobiologiya institutunun nəzdinde fəaliyyet göstərən, Mikrobiologiya ,mikologiya,veterinariya üzrə F/D 01.222 dissertasiya şurasının üzvü.

4

Azərbaycan Respublikasının Mikrobioloqlar və immunoloqlar cəmiyyətinin üzvü.

5

Amerika Mikrobioloqlar Cəmiyyətinin üzvü

6

Avropa Klinik Mikrobiologiya və İnfeksion Xəstəliklər Cəmiyyətinin (ESCMID European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) üzvü