Professor Mehman Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Mehman Əliyev Həbib oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Professor

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1968-1978

     Ümümtəhsil

Ərkivan kəndi

Masallı rayonu

2

1983-1989

sanitariya-gigiyena fakültəsi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə)

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-cu ildən indiyə kimi

professor

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

2

1999-2010

dosent

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

3

1996-1999

Baş müəllim

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

4

1993-1996

assistent

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2004-cü il

Azərbaycan Allerqoloq, İm-munoloq və İmmunorea-blitoloqlarının konqresi

Azərbaycan, Bakı

 

Российская научно-практическая конференция, посв. 110-летию кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Инфекционные болезни: проблемы здравоохранения и военной медицины. Санкт-Петербург, 22-24 марта 2006 г.,

 

 

2

 

2008-ci il

«Azərbaycan - Türkiyə Plastik Cərrahiyə günləri» Konqresi

Azərbaycan, Bakı

3

 

01-04 Oktyabr 2009-cu il

3-cü Avrasiya Klinik Mikro-biologiya, İmmunologiya və İnfeksion Xəstəliklər Beynəlxalq Konqresi

Azərbaycan, Bakı

4

03-04 May 2013-cü il

H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə  həsr olunmuş Elmi Konfransın təşkilatçısı

Azərbaycan, Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

 

 

1

Ajne'nin sistem müalijəsində Roajjutani preparatlarının effektivliyi

Əliyev M.H.

R.H.İsmayılov, L.M.Məmmədova

Professor T.Ə. Əliyevin  anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın material-ları, 2011, səh.   

2

Mədə-bağırsaq traktının kandidozu zamanı İL-1ß, İl-8 və TNF-α sitokinlərin spontan və induktiv sintez olunma xüsusiyyətləri

 

Əliyev M.H.

Kərimov E.Ə.

Professor H.A. Sultanovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik kon-fransın materialları, 2012-ci il, səh.121-122

3

Mədə-bağırsaq kandidozunun immu-noloji xüsusiyyətləri

Əliyev M.H.

S.Q.Zeynalova

Əziz Məmmədrəhim oğlu Əliyevin anadan olma-sının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, 2012, səh.395-396

4

Helikobakter pylori-nin mədə və on ikibarmaq bağırsaq patologiyasında rolu

Əliyev M.H.

T.H.Süleymanova

Əziz Məmmədrəhim oğlu Əliyevin anadan olma-sının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, 2012,  səh.396-397

5

Mədə-bağırsaq patologiyalı xəst-ələrindən alınmış Helikobakter pylori-nin ştamlarının antibiotiklərə qarşı həssaslığı

Əliyev M.H.

İmmunitet və infeksiya jurnalı, 2013,səh.97-98,

6

Особенности микробной конто-минациипатологического очага при открытой травме голеностопного сустава

 

Əliyev M.H.

V.Mahmudova

S.A.Ədilova

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, N2, 2014, səh.127-132

7

Функциональная активность ней-трофилов у больных при открытом переломе голеностопного сустава

 

Əliyev M.H.

S.A.Vəzirova

Bakı, Sağlamlıq, 2014, səh.183-190

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Tibb Universitetinin няздиндя фяалиййят эюстярян микробиолоэийа, иммунолоэийа, епидемиолоэийа вя эиэийена цзря ФД.03.014 Диссертасийа Шурасынын üzvü

2

2006-sı ildən İmmunitet və infeksiya jurnalının üzvü

3

Azərbaycan Tibb Universitetinin Pediatriya fakültəsinin dekan müavini