Dosent Səidə Zeynalova

Qısa məlumat 

1

Ad, soyad, ata adı

Səidə Qaraş qızı Zeynalova

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent,  ATU-nun Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının tədris hissə müdiri

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya 

 

Təhsili 

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1954-1965

Ümümtəhsil

4 nömrəli orta məktəb

Dağlıq Qarabag Muxtar Vilayəti Xankəndi şəhəri

2

1965-1971

sanitariya-gigiyena fakültəsi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə)

 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1992-ci il noyabr ayından hal hazıra kimi

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

2

1983 dekabr-1992 noyabr

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

3

1972 mart-1983 dekabr

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

4

1971 avqust-1972 mart

Kiçik elmi işçi

S.M.Kirov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Parazitologiya İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.21

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1977-ci il noyabr - 1978-ci il yanvar

İxtisasartırma kursu

Leninqrad şəhəri Sanitariya Gigiyena İnstitutunun Mikrobiologiya kafredrası

2

1982-ci il noyabr, deksbr

İxtisasartırma kursu

Leninqrad şəhəri Pediatriya İnstitutunun Mikrobiologiya kafredrası

3

1990-cı il mart

İxtisasartırma kursu (QİÇS üzrə)

Moskva şəhəri həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Virusologiya kafedrası (baza Virusologiya İnstitutu)

4

2004-cü ildə

Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreablitoloqlarının kon-qresi

Azərbaycan, Bakı

5

01-04 Oktyabr 2009-cu ildə

3-cü Avrasiya Klinik Mikrobiologiya, İmmunologiya və İnfeksion Xəstə-liklər Beynəlxalq Konqresi

Azərbaycan, Bakı

6

03-04 May 2013-cü ildə

H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi Konfran-sın təşkilatçısı

Azərbaycan, Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

1-(2-морфолинометил-этон (α)-2 метилпиррол, проявляющий анти-микробную активность полож. Решение

R.Hajılı

Z.Ö.Qarayev

S.Q.Zeynalova

İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri, 30.12.2008, №4, səh.63   

2

Поиск новых антимикробных средств в ряде производных пиррола

 

S.Q.Zeynalova,

R.Hacılı,

Z.Ö.Qarayev

Publishing house Edication and Science  s.r.o., Varshava, 2015,  p.37-40

3

 

Studies on synthesis, reactions and and antimicrobial activities of 3-alkyl-5-dialkylaminomethyl pyrazolines

 

R. A. Gadhili

A. H. Azizov

S. K. Zeynalova

Z. O. Karayev

A. R.Karayeva

A. G. Aliyev

European chemical bulletin table of contents classical and advanced chemical sciences, Vol 4, N 10-12 (2015) Səh.535-538

4

Синтез и противомикробная активность 2-алкол-1-[2' –хлор (диэтиломино-морфолино)-метилкарбонилэтокси] пирролов

R.A.Qadjılı

Z.Ö.Qarayev

S.Q.Zeynalova və b.

Хим.фарм. журнал, Москва, 2010, Т.44, №8, стр.28-30

5

1-(2-морфолинометил-этон (α)-2 метилпиррол, проявляющий анти-микробную активность полож. Решение

R.Hajılı

Z.Ö.Qarayev

S.Q.Zeynalova

İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri, 30.12.2008, №4, səh.63   

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat 

Qurumun adı 

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

 

ATU-nun nəzdində yaradılmış FD. 03.014 Dissertasiya Şurasına təqdim edilən Dissertasiyaların müzakirəsini keçirən

kafedralararası Müzakirə Şurasının üzvü

3

Azərbaycan Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü