Dosent Vidadi Nərimanov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vidadi Nərimanov Əvəz oğlu

2

İxtisas

həkim

3

Vəzifə

dosent

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1963-1973

 

1 saylı orta məktəb

Zəngilan şəhəri

2

1977-1983

Həkim

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri

3

1986-1989

Mikrobioloq

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu, mikrobiologiya kafedrası

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə)

 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

 

2007- cı ildən hal hazıra kimi

Dosent

ATU,  Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

2

 

2003-2007

Baş müəllim

ATU,  Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

3

 

1987-2003

Assistent

ATU,  Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1984-1985

Həkim

Əli-Bayramlı (Şirvan) şəhər Mərkəzi Xəstəxanası

Şirvan şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

21 – 25 aprel 2017

27 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectionus Diseases (ECCMID)

Vienna, Austria 

2

05 - 06 may 2013

«Xəstəxanadaxili infeksiyalar, Antibiotiklərə rezistentlik, Dezinfeksiya, Antiseptika və Sterilizasiya problemləri», beynəlxalq simpozium

Baku, Azerbaijan

3

0 1- 04 oktober  2009

 

The  3th  international congress of  Euro Asia clinical microbio-logy and infectionus diseases (Formerly ICCAID)

Baku, Azerbaijan

4

June 26 – July 01, 2005

XIX th World Allergy Organization  Congress,  XXIV th Congress of the European Academy of  Allergy and Clinical Immunology (EAACI)

Munich, Germany

5

21 -22 июня 1988

II Всесоюзная Конфернция Актуальные вопросы  клинической микробиологии в неинфекционной клинике

Барнаул, РСФСР

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

 

1

Molecular epidemiology and antibiotic resistance features of Acinetobacter baumannii clinical isolates from Azerbaijan

 

Vidadi A. Narimanov,

Fidan O.Yilmaz,

Adalat Y.Abdullayev

Poster ASC016 , 27 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectionus Diseases (ECCMID), Vienna, Austria  22-25 April 2017

 

2

Динамика частоты распространения резистентности микроорганизмов к антибиотикам при урогенитальных инфекциях

E.M, Ağayeva,

V.Ə. Nərimanov

S.S.Cavadov

Sağlamlıq jurnalı, 2016, № 6, səh. 92-96

 

3

Этиологическая структура оппорту-нистических инфекций мочеполовой системы и мониторинг антибиотикорезистентности их возбудителей

Nərimanov V.Ə.,

Ağayeva E.M.,

Qurbanov A.İ.,

Sağlamlıq jurnalı, 2015, №3, səh.84-88

 

4

Инавационные методы молекулярной диагностики  в медицине

Нариманов В.А.,

Э.М.Агаева

Biomedisina, № 2, 2014, səh.16-20

 

5

Роль адгезивных антигенов  E.coli в патогенезе эшерихиозов

Нариманов В.А.,

Э.М.Агаева,

Бахышова Е.А.

H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, İmmunitet və infeksiya jurnalı, 2013, səh.106-108

 

6

Мikrobiologiya, immunologiya, biotex-nologiya və gen mühəndisliyi üzrə аzərbaycan, rus və ingilis dillərində terminlər lüğəti

E.M. Ağayeva,

V.Ə.Nərimanov,

Z.Ö.Qarayev,

Bakı, 2012, 270 səh.

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

 

Qurumun adı

1

Avropa Klinik Mikrobiologiya və İnfeksion Xəstəliklər Cəmiyyəti  (ESCMİD)  

2

Межрегиональная ассоциация клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии The Interregional Association for Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy (IACMAC) – Smolensk, Russian Federasion

3

Tibbi  Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar  İctimai  Birliyinin (TMİİB) həmtəsisçi, məsul katib, ESCMİD - də təmsilçi - nümayəndə

4

Azərbaycan  Allerqologiya , İmmunologiya və İmmunoreabilitasiya Cəmiyyəti

5

Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən mikrobiologiya, epidemiologiya və gigiyena üzrə FD.03.014 Aprobasiya Şurası -  elmi katibi

6

Azərbaycan Milli İnfeksion Kontrol Komitəsi