Dosent Sara Qurbanova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sara Qurbanova Fikrət qızı

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

dosent

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

 

Təhsili 

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1987

Ümümtəhsil

151 saylı orta məktəb

Bakı şəhəri

2

1988-1994

bioloq

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

3

2004-2008

Aspirant-mikrobiolog

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə) 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-cü il dekabr ayından indiyə kimi

dosent

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

2

2012 mart – 2013 dekabr

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

3

2008-2012 mart

assistent

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2004-cü ildə

Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreablitoloqlarının konqresi

Azərbaycan, Bakı

2

01-04 Oktyabr 2009-cu ildə

3-cü Avrasiya Klinik Mikrobiologiya, İmmunologiya və İnfeksion Xəstəliklər Beynəlxalq Konqresi

Azərbaycan, Bakı

3

03-04 May 2013-cü ildə

H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə  həsr olunmuş Elmi Konfransın təşkilatçısı

Azərbaycan, Bakı

 4

13 oktyabr, 2017 – ci ildə

 “Uşaq infeksiyalarının müalicəsində  antibiotiklərin rolu” konfransının iştirakçısı

Azərbaycan, Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Применение современных интер-фероногенов в профилактике острых респираторных инфекций у больных с хроническим тонзиллитом

Qurbanova S.F.,

Караев З.О.

Талыбова Дж.Х., Исмайылова З.А., Новрузова М.С.

Труды Института Микробио-логии Национальной Ака-демии Наук Азербайджана, 2012, том 10, №2, стр.67-71

2

Эндотоксины грамотрицательных бактерий –«Друзья или враги» для нашего организма

Qurbanova S.F.

 

H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə  həsr olunmuş elmi konfransın materialları, İmmunitet və infeksiya jurnalı, 2013, səh.116-118

3

Бделловибрионоподобные бактерии, паразитирующие в клетках грибов рода Candida

Мурадова С.А.,

Караев З.О.,

Курбанов А.И., Гурбанова С.Ф.

Успехи медицинской микологии, 2015, № 4, стр.7;

4

Электронно-микроскопическое изучения влияния эфирных масол полученных из Cuminium на грибы рода Candida

Джалилова С.Т.

Караев З.О.

Мурадова С.А.

Гурбанова С.Ф,

Гаджиева С.В.

Материалы XVI Научной Конференции молодых ученых и специалистов с международным участием 26 мая, 2017г., стр.71

5

Aşıq-baldır oynağının açıq sınıqlarının ümumi xarakteristikası.

Əliyev M.H.

Adilova S.Ə.

Qurbanova S.F.

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, Bakı, 2017, N2,səh. 23

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

ATU-nun nəzdində yaradılmış FD. 03.014 Dissertasiya Şurasına təqdim edilən Dissertasiyaların müzakirəsini keçirən kafedralararası Müzakirə Şurasının üzvü

2

Azərbaycan Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü