Dosent Fəxrəddin Şıxəliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şıxəliyev Fəxrəddin Musa oğlu

2

İxtisas

Həkim              

3

Vəzifə

Dosent

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası    

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

 

1982-1985

Mikrobioloq

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu, aspirant

Bakı ş. A.Bakıxanov 23

2

 

1973-1979

Sanitar-gigiyena fakultəsi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu, tələbə

Bakı ş. A.Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2012-hal-hazırda

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş. A.Bakıxanov 23

2

2002-2012

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş. A.Bakıxanov 23

3

1991-2002

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş. A.Bakıxanov 23

4

1985-1991

Baş lobarant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş. A.Bakıxanov 23

5

 

1980-1982

Mikrobiologiya kabinetinin müdiri,  mikrobiologiya, gigiyena, infeksion xəstəlikləri, səhiy-yənin təşkili fənləri üzrə müəllim

Taşauz  Tibb Texnikomu

Taşauz şəhəri

6

1979-1980

Elmi işçi

S.Dursunova ad. Epide-miologiya və Gigiyena Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Aşqabad şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

22.11.-22.12 2011

"Təhsilin Əsasları" fənni bazasında hazırlanmış müasir pedaqogika və psixologiya ilə bağlı bir aylıq (144 saatlıq) təlim kursu

Bakı ş. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat 

      Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

«Среда для выделения чистой культуры Penicillium rubrum из почвы»

Ф.М.Шихалиев

«Sağlamlıq», Bakı, 2001, №10, səh. 66

2

«Экологические особенности P.rubrum в различных клима-топочвенных условиях Азер-байджана»

Ф.М.Шихалиев

«Физиолого-биохимические и экологические особенности микроорганизмов». Материалы I Международной конфе-ренции. Баку 14-16 ноябрь 2005 г. с 177-182

3

«İnterferon - alınması və istehsalının biotexnologiyası»

E.M.Ağayeva,

F.M.Şıxəliyev

«Tədris metodik vəsait». Bakı, 2007, 100 səh.

4

««Diabetik pəncə» sindromu olan xəstələrdə ozonoterapiya metodunun mikrofloraya təsiri»

S.F.Şıxəliyeva,

H.B.İsayev,

F.M.Şıxəliyev

«Sağlamlıq», Bakı, 2009, №5 səh. 32-37

 

5

«Kriptokokkoz»

F.M.Şıxəliyev,

S.F.Şıxəliyeva

«Sağlamlıq», Bakı, 2012, №1 səh. 168-172

6

«İrinli-iltihabi xəstəliklərin mik-robioloji diaqnostikası»

F.M.Şıxəliyev

«Dərs vəsait». «Təbib» nəşriyyatı. Bakı, 2017

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya, İmmunologiya, Epidemiologiya və Yoluxucu xəstəliklər ixtisasları üzrə Problem Kommisiyasının üzvü

2

Azərbaycan Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü

3

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü