Dosent Mətanət Novruzova

Qısa məlumat 

1

Ad, soyad, ata adı

Mətanət Novruzova Salman qızı

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

 

Təhsili 

Təhsil müddəti 

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1991

ümümtəhsil

211 saylı orta məktəb

Bakı şəhəri

2

1991-1996 

bioloq

Bakı Dövlət Universitetinin Tibbi-biologiya fakultəsinə

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə) 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

 

2016-ci ildən indiyə kimi

Dosent

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

1

2013-2016

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

2

2006-2013

Assistent

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

3

1998-2006

Muəllim

2 N-li Tibb texnikumu

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

 

2006-ci ildə

Çukurova Universiteti

Türkiyə, Adana

 

2008-ci ildə

Yıldız Teknik Universiteti

Türkiyə, İstanbul

1

01-04 Oktyabr 2009-cu ildə

3-cü Avrasiya Klinik Mikrobiologiya, İmmunologiya və İnfeksion Xəstə-liklər Beynəlxalq Konqresi

Azərbaycan, Bakı

2

03-04 May 2013-cü ildə

H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə  həsr olunmuş Elmi Kon-fransın təşkilatçısı

Azərbaycan, Bakı

3

13 oktyabr, 2017 – ci ildə

“Uşaq infeksiyalarının müalicəsində  antibiotiklərin rolu” konfransının iştirakçısı

Azərbaycan, Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər 

Nəşr

1

Использование стафилококкового бактериофага и лечении хро-нического тонзиллита у больных детским церебральным пара-личом

Z.Ö.Qarayev,

C.X.Talıbova,

N.A.Ağayeva

M.S.Novruzova

Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı-2016, cild 14, №1, səh.28-32

2

Kolbasa məmulatlarının mikrobio-tasının ümumi xarakteristikası

A.A.Rzayeva, M.S.Novruzova

M.H.Məhərrəmova 

Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı-2016, cild 14, №1, səh.124-132

3

Принцип деконтаминации бак-терий и спор

 

Талыбова Дж.Х,

Новрузова М.С.

Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı-2017, cild 15, №1, 107-110

4

Бактерицидный, бактериостати-ческий эффект препаратов озона в лечение больных острыми и хроническими гнойными заболе-ваниями среднего уха

Караев З.О.,

Талыбова Дж.Х,

Новрузова М.С.

Sağlamlıq jurnalı, 2017, N3, səh.154-159

5

Значение микробиологического исследования в диагностике поражения гортани при вторичном сифилисе

Дж.Х, Талыбова,

М.С.Новрузова

Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları, 2017, səh.190-191

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü

2

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

3

AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Aprobasiya Şurasının üzvü

4

ATU Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasınin Həmkarlar Təşkilatının üzvü