Baş müəllim Cəmilə Talıbova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Cəmilə Xalid qızı Talıbova

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

 

Təhsili 

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

Orta məktəb

 

 

 

2

1982-1988-ci il

Pediatriya fakültəsi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990-2015-ci il

Lor-həkim

Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzi

M.Qaşqay,84

2

2010-cü ildən indiyə kimi

Baş müəllim

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

3

2005-2010-cu il

Assistent

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

4

2017-ci il

Baş həkim

Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzi

M.Qaşqay,84

5

1990-2015-ci il

Lor-həkim

Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzi

M.Qaşqay,84

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

23 oktyabr,2015-ci il(5 gün

Sağlamlıq məhdudiyyəti olan nosvaksinal polimielit təlim

Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzi

2

10-13 oktyabr,2015

Mülkü müdafiə üzrə təlim

Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyi

3

16-20iyul,

2010

Motel of South Collaboration in Develop-mental Pediatrics

Ankara Tibb Universiteti

4

 

24-25 may,

2017 

Uşaq Dövrü Əliliyinin aşkarlanması və profilaktikası.Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Ankara Universiteti

Azərbaycan ,Bakı

5

11 aprel,2017

Autoimmun və allergic xəstəliklərin müasir diaqnostikası

Azərbaycan ,Bakı

6

23 dekabr,2017

A.B.B.X müalicəsinin müasir yanaşma

Azərbaycan ,Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Современный подход к аллер-гическому риниту

Нагиев Р.Г.,

Талыбова Дж.Х., Новрузова М.С., Нагизаде У.Р.

Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri,2015, cild 13, №1, səh.189-195

2

Использование стафилококкового бактериофага и лечении хрони-ческого тонзиллита у больных детским церебральным пара-личом

Z.Ö.Qarayev, C.X.Talıbova, N.A.Ağayeva

M.S.Novruzova

Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı-2016, cild 14, №1, səh.28-32

3

Принцип деконтаминации бак-терий и спор

Талыбова Дж.Х, Новрузова М.С.

Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı-2017, cild 15, №1, 107-110

4

Бактерицидный, бактериостати-ческий эффект  препаратов озона в лечение больных острыми и хроническими гнойными заболе-ваниями среднего  уха

 

Караев З.О.,

Талыбова Дж.Х, Новрузова М.С.

Sağlamlıq jurnalı, 2017, N3, səh.154-159

5

Значение микробиологического исследования в диагностике поражения гортани при вторичном сифилисе

Дж.Х, Талыбова, М.С.Новрузова

Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları, 2017, səh.190-191

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycanda İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü

2

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü