Baş müəllim Hafizə Mansurova

Qısa məlumat 

1

Ad, soyad, ata adı

Hafizə Tanrıverdi qızı Mansurova

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

 

Təhsili 

Təhsil müddəti 

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1987 

Ümümtəhsil

Krasnoselo rayinu, Çaykənd kəndi

Ermənistan SSR

2

1988-1994-ci il

Pediatriya fakültəsi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə) 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2014-cü ildən indiyə kimi

Baş müəllim

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

2

2008-2014-cü il

Assistent

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

3

2004-2008-ci il

Baş laborant

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2010-cu il, mart-aprel

Pedaqoqika kursu

Azərbaycan, Bakı

2

2004-cü ildə

Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreablitoloqlarının konqresi

Azərbaycan, Bakı

3

01-04 Oktyabr 2009-cu ildə

3-cü Avrasiya Klinik Mikrobiologiya, İmmu-nologiya və İnfeksion Xəstəliklər Beynəlxalq Konqresi

Azərbaycan, Bakı

4

03-04 May 2013-cü ildə

H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın təşkilatçısı

Azərbaycan, Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Частота встречаемости бета-лактомаз расширенного спектра у штаммов Esherichia Coli и Klibsiella pneumoniae выде-ленных из гемокультуры и их чувствитьельность к различным антибиотикам в условиях in vitro

R.B.Bayramlı, S.F.Qurbanova, M.O.Məsimov H.T.Mansurova

Львивський национальний медичний университет имени Данила Галицького ПП «ПМ», 2011, №4, т-XVII,стр.147-154

2

Nozokomial septik infeksion ağır-laşmaların iopatogenetik xüsusiy-yətləri

Mansurova H.T.

Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı 2012-сi il, səh.364 – 365

3

Dəri mikroflorasının nozokomial infeksiyaların əmələ gəlməsində rolu

 

Mansurova H.T.

Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı 2012-сi il, səh.426 – 428

4

Nozokomial infeksiyaların qarşı-sının alınma yolları

 

Alıyeva G.N.,

Əliyeva H.M.,

Ağayeva N.A., Bayramova R.S., Mansurova H.T.-

ATU əməkdaşlarının elmi təd-qiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş ”Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi kon-fransın materialları Bakı 2014,  səh. 79-80. 

5

Nozokomial infeksiyaların yaran-ma səbəbləri arasında antibiotik-lərə  rezistent dəri mikroflorasının rolu

Mansurova H.T.

Əməkdar elm xadimi, professor Zəhra Salayevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın məqalələr toplusu,Təbabətin Aktual Problemləri, Bakı 2014,  səh. 180. 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycanda İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü

2

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

3

ATU Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasınin Həmkarlar Təşkilatının üzvü