Baş müəllim Səidə Hacıyeva

Qısa məlumat 

1

Ad, soyad, ata adı

Səidə Vaqif qızı Hacıyeva

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti 

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1986

Ümümtəhsil

orta məktəbi

Lənkəran şəhəri

2

1989-1990

Tibbi profilaktika fakültəsinin hazırlıq şöbəsi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

3

1990-1996

Tibbi profilaktika fakültəsi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

4

1999- 2002

aspirant

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun aspirantura şöbəsi

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2011--cü ildən indiyə kimi

Baş müəllim

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

2

2003-2011

Assistent

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

Azərbaycan Tibb Universitetinin

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2004-cü ildə

Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreablitoloqlarının konqresi

Azərbaycan, Bakı

2

01-04 Oktyabr 2009-cu ildə

3-cü Avrasiya Klinik Mikrobiologiya, İmmunologiya və İnfeksion Xəstəliklər Beynəlxalq Konqresi

Azərbaycan, Bakı

3

03-04 May 2013-cü ildə

H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə  həsr olunmuş Elmi Konfransın təşkilatçısı

Azərbaycan, Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Müxtəlif qastroduоdenal patologi-yalı xəstələrdən alınmış Helicobac-ter pylori ştammlarının antibiotik-lərə həssaslığı

Hacıyeva S.V.,

Qurbanov A.İ.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2011, №1, s.114-117.

2

Mədə xorası zamanı mikrob assosiasiyalarının xarakteristikası  

S.V. Hacıyeva.

A.İ.Qurbanov, S.A.Muradova

Tamerlan Əzizi oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi kon-fransın materialları, Bakı- 2011, səh.79

3

Роль секреторного иммуноглобулина A (sIgA) и специфического IgG хеликобактериозах

Алиева Х.М.

Агаева Н.А.

Гаджиева С.В.

Tamerlan Əzizi oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi kon-fransın materialları, Bakı- 2011, səh.84

4

Qastritlər zamanı Candida cinsli göbələklərlə H.pylori və E. coli assosiasiyaları 

Z.Ö.Qarayev, S.V.Hacıyeva, S.A.Muradova 

Jurnal “Təbabətin aktual məsələləri”, Əməkdar elm xadimi professor Zəhra Salayevanın 90 illik yubi-leyinə həsr olunmuş kon-fransın məqalələri toplusu, 2014-cü il., səh. 253

5

Qastro-intestinal xəstəliklər za-manı ağız boşluğu mikroflirasının vəziyyəti 

H.M.Əliyeva, M.Z.Gülmalıyeva, N.A.Ağayeva, S.V.Hacıyeva

Əməkdar elm xadimi, professor Zəhra Salayevanın 90 illik yubileyinə hısr olunmuş konfransın məqa-lələr toplusu, Təbabətin Aktual Problemləri, səh.130

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycanda İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü

2

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

3

Azərbaycan Tibb Universitetinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və Həmkarlar ittifaqı Rəyasət Heyətinin üzvü

4

ATU-nun Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının Həmkarlar Təşkilatının üzvü