Baş müəllim Sevda Muradova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Muradova Sevda Ağarəhim qızı

2

İxtisas

Mikrobiologiya –2414.01

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti 

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1985

bioloq

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-2018

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

2

1996-2009

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

3

1990-1996

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

4

1980-1990

Laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Mikrob assosiasiyalarında mikroorqanizmlər arası mümkün qarşılıqlı münasibətlər

S.Muradova

Azərbaycan təbabətinin müasir nailliyyətləri, №1, 2008,s.8-13

2

The use of ozonized of sodium chloride in the treatment of purulent hepatic echinococcosis cyst.

 

R.M.Aqayev,

R.E.Jafarli,

R.M.Mamedov,

R.Ch.Qasymov,

S.A.Ibrahimova

Abstracts of IX international euroasian congress of surgery and gastroenterology – Baku, 2006, p.105

3

Скрининг молочнокислых бактерий обладающих антибактериальным свойством.

Х.Г.Ганбаров,

М.М.Джафаров,

С.А.Ибрагимова

Материалы 1Международной научной конференции – Баку, ноябрь 2005, с.14-19

4

Askorbin turşusunun stafilokokların makrofaqlarla faqositozuna təsiri.

Qurbanov A.İ.

Ağayeva N.A.,

Hacıyeva S.V.,

İbrahimova S.A.

Odlar Yurdu universitetinin elmi və pedoqoji xəbərləri. Bakı 2005, №14, s.185-187

5

Candida cinsli göbələklərin müxtəlif bakteriyalara qarşı antaqonizminə bəzi antibiotiklərin təsiri.

İbrahimov H.H.,

İbrahimova S.A.,

Qurbanov A.İ.

Azərbaycan tibb jurnalı, 2000, № 2,, s.34-35

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

İctimai Səhiyyə fakültəsininHəmkarlar Təşkilatının üzvü