Baş müəllim Yavər Hacısoy

Qısa məlumat 

1

Ad, soyad, ata adı

Yavər Vidadi Hacısoy

2

İxtisas

Klinik-həkim laborant, mikrobioloq

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

 

Təhsili 

Təhsil müddəti 

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1998-2003

Tibbi profilaktika fakültəsi

Azərbaycan Tibb Universiteti

A.Bakıxanov 23

2

2011-2014

Dissertant (t.ü.f.d.)

Azərbaycan Tibb Universiteti

A.Bakıxanov 23

3

2016-

Dissertant (t.ü.e.d.)

Azərbaycan Tibb Universiteti

A.Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

20014-

Assistent

ATU, Mikrobiologiya və İmmonologiya kafedrası

A.Bakıxanov 23

2

2014-

Laboratoriya müdiri

ATU,Tədris Cərrahiy-yə Klinikası Klinik Diaqnostik Labora-toriya

M.Mirqasımov 2

3

2011-2014

Həkim

ATU, Tədris Tera-pevtik Klinika Klinik Diaqnostik Labora-toriya

Mərdanov qardaşları 100

4

2008-2014

Baş laborant, assistent

ATU, Mikrobiologiya və İmmonologiya kafedrası

A.Bakıxanov 23

5

2003-2004

Həkim intern

Akademik M.Mirqasımov adına RKX

Bakı, A.M.Şərifzadə 762

6

2002-2004

Tibb qardaşı (feldşer)

Mərkəzi Hərbi Klinik Hospital

Bakı,  C.Məmmədquluzadə3

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

Uluslararası Katılımlı Kongre&Lab Kongresi, 1- 5 Oktyabr 2017

Konfrans

Antalya/Türkiyə

2

Akılcı laboratuvar şifreleri 3 Oktyabr, 2017

Kurs

Antalya/Türkiyə

3

Laboratuvar güvenliği, 4 Oktyabr, 2017

Kurs

Antalya/Türkiyə

4

Laboratuvarda Temel Hesablamar, 4 Oktyabr, 2017

Kurs

Antalya/Türkiyə

5

Allerqologiyada molekulyar diaqnostika, 2 İyun 2017

Seminar

Bakı, Azərbaycan

6

Hematoloji və Hemostaz siztemlərinin düzgün diaqnoz qoyulmasında mühüm rolu, 4 May 2017

Seminar

Bakı, Azərbaycan

7

Her yönü ile İdrar analizi, 12 Aprel 2017

Simpoziyum

Bakı, Azərbaycan

8

KBUDEK uygulamaları External Kalite Kontrol Degerlendirilmesi, 28.09.2016

Kurs

Trabzon/Türkiyə

9

Uluslararası Katılımlı Kongre&Lab Kongresi, 27 Sentyabr-1 Oktyabr 2016

Konfrans

Trabzon/Türkiyə

10

XIII Ulsual Viral Hepatit Kongresi, 17-20 Mart, 2016

Konfrans

Antalya/Türkiyə

11

The 7th EURASİA Congress of Infectious Diseases (30.09.2015-03.10.2015)

Konfrans

Tbilisi, Gürcüstan

12

Moleküler Diyagnostikde Yenilikler (14-15 Oktyabr 2015)

Kurs

Bakı, Azərbaycan

13

30-cu ANKEM Kongresi (06-10 Mayıs 2015)

Konfrans

Girne-K.K.T.C

14

25th ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious ) Diseases (25 – 28 April 2015)

Konfrans

Copenhagen, Danimarka

15

14th World Sterilzation Congress and 8th National Sterilization Disinfection Congress of Turkey (6-9 November 2013)

Konfrans

Antalya, Turkiyə

16

Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri HEYDƏR ƏLİYEV-in 90 illik yubileyinə həsr olunmuş“ Xəstəxanadaxili infeksiyalar, antibiotiklərə rezistentlik, dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya problemləri ” beynəlxalq simpoziumu (03-04 May 2013, ATU, Tədris Teapevtik Klinika)

Konfrans

Bakı, Azərbaycan

17

Türkiyə Cümhuriyyəti, Erciyes Universitesi Tibb Fakultəsi, Parazitologiya kafedrası (sentyabr 2012)

Kurs

Kayseri, Turkiyə

18

Türkiyə Cümhuriyyəti, Ondokuz Mayis Universiteti Tibb Fakultəsi, Biokimya, Mikrobiologiya və Klinik Mikrobiologiya Kafedraları (fevral - mart 2011)

Kurs

Samsun, Turkiyə

19

“3-cü Avrasiya Klinik Mikrobiologiya, İmmunologiya və İnfeksion Xəstəliklər Beynəlxalq Konqresi (Ramada Hotel, 01-04 Oktyabr 2009) 

Konfrans

Bakı, Azərbaycan

20

Celal Bayar Universiteti Tibb Fakultəsi, Mİkrobiologiya kafedrası, iyun 2009

Kurs

Manisa, Turkiyə

21

Çorum Devlt Hastanesi, Biokimya laboratuvarı, (iyun-iyul 2008)

Kurs

Çorum, Turkiyə

22

Erciyes Universiteti, Erciyes Tibb Fakultəsi, Mikrobiologiya və İmmunologiya Kafedrsı (İyul 2008)

Kurs

Kayseri, Turkiyə

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr məlumat 

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər 

Nəşr

1

Qan zərdabında ALT səviyyəsi, HCV RNT və anti-HCV arasında əlaqə

A.Qurbanov

Azərbaycan səhiyyəsinin müasir nəaliyyətləri, 2017, № 1, səh. 169-173

2

Tropik malyariya mənşəli serebral komalı bir xəstə

Ç.Abdullayeva,

C.Cümşüdov

Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş ATU rezidentlərinin 5-ci elmi-təcrübi konfransı materialları səh. 45-46, 2017

3

Assessment of Mean Platelet Volue (MPV) in Hepatitiis C

U. Mammadova,

Z.Akbarova

KBUD Uluslarararası Katılımlı Kongre Lab& Expo, materialları səh. 226., 1-5 Oktyabr Antalya, Türkiyə

4

Cərrahi müdaxilə nahiyyəsi infeksiyalarının etiologiyası

Atakişizadə S.A.,

Rəhimli L.N.

Sağlamlıq jurnalı, 2017, № 4, səh. 44-49

5

Kapsaisinin müxtəlif bakteriya növlərinə qarşı in vitro təsiri

E.A.Quluzadə

K.Yanık

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2017, № 3, səh. 253-256

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat 

Qurumun adı 

1

AVROPA KLİNİK MİKROBİOLOQLAR VƏ İNFEKSİYON XƏSTƏLİKLƏR CƏMİYYƏTİ (ESCMID)

2

VİRAL HEPATİT SAVAŞIM DERNEGİ, (VHSD) Türkiye

3

AZƏRBAYCAN MİKROBİOLOQLAR VƏ İMMUNOLOQLAR İÇTİMAİ BİRLİYİ

4

KLİNİK BİOKİMYA UZMANLARI DERNEGİ, (KBUD) Türkiye