Assistent Məryəm Qasımova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məryəm Qasımova Çingiz qızı

2

İxtisas

Həkim-mikrobioloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Kafedra (şöbə)

Azərbaycan Tibb Universiteti, Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2007-2012

Tibbi–profilaktika fak.  

ATU

Bakı şəhəri

2

2012 - 2014

Həkim-mikrobioloq (həkim-rezident)

ATU, Mikrobiologiya və immunologiya kaf.

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə) 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2012-2014

Həkim-mikrobioloq (həkim-rezident)

ATU, Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

2

2015 -  hal-hazıradək

Assistent

ATU, Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1    
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat 

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər 

Nəşr

1

Qastrointestinal traktda patogen bakterial və parazitar agentlərin rastgəlmə tezliyi

M.Gasimova,

A.Gurbanov

ATUREK, 23 May, 2014, p. 158

2

Frequency of bacterial and parasitic pathogens among people with gastrointestinal complaints

Gasimova M.C

1 st International Medical Congress for Student and Young Doctors Journal, 2-3 May, 2014, p. 60

3

Qan zərdabında Helicobacter pylori-yə qarşı anticisimlər aşkar edilmiş şəxslərdə ekspress antigen testinin nəticələri

M.Gasimova,

A.Gurbanov

Sağlamlıq, Bakı, 2016, №2, 

səh. 106-110

4

Helicobacter pylori-yə qarşı anticisimlər aşkar edilmiş şəxslərdə ekspress antigen testinin nəticələri

M.Gasimova,

A.Gurbanov

Allerqologiya, immunologiya və immunoreabilitasiya üzrə V Azərbaycan Milli konqresinin materialları, Bakı, 2016, səh. 63-64

5

Helicobacter pylori və bağırsaq mikroflorasının xüsusiyyətləri

 

M.Gasimova,

A.Gurbanov

Azərbaycanının dövlət müstəqil-liyinin bərpasının 25-ci ildönü-münə həsr olunmuş Təbabətin aktual problemləri elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2017, səh. 142

6

Helicobacter pylori ilə törədilən xəstəliklərin diaqnostika problemləri

M.Gasimova

Əziz  Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr edilimiş elmi-praktik konfransın mate-rialları, Bakı, 2017, səh. 440-441142

7

Helicobacter pylori ilə əlaqəli müx-təlif qastrointestinal patologiya-larda helmint və parazit inva-ziyalarının rastgəlmə tezliyi 

M.Gasimova,

A.Gurbanov

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, Bakı, №3,2017, səh.138-140

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat 

Qurumun adı 

1

Azərbaycan İnfeksion Nəzarət Komitəsi

2

Tibbi Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar Cəmiyyəti