Baş laborant Zaur Qarayev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qarayev Zaur Zakir oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1993-2004-cw ildə

Ümümtəhsil

İncəsənət gimnaziyası

Bakı şəhəri

2

2004-2010

“Müalicə işi”

Odlar Yurdu Universiteti

Bakı şəhəri

3

2010-2011

İnterna (Şüa diaqnostika)

Xırdalan rayonu, 1 N-li Uşaq poliklinikası

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

 

 

 

 

2

2012 –ci  ildən indiyə kimi

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

01-04 Oktyabr 2009-cu ildə

3-cü Avrasiya Klinik Mikrobiologiya, İmmunologiya və İnfeksion Xəstəliklər Beynəlxalq Konqresi

Azərbaycan, Bakı

2

 

03-04 May 2013-cü ildə

H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə  həsr olunmuş Elmi Konfransın təşkilatçısı

Azərbaycan, Bakı

3

 

01-04 Oktyabr 2009-cu ildə

3-cü Avrasiya Klinik Mikrobiologiya, İmmunologiya və İnfeksion Xəstəliklər Beynəlxalq Konqresi

Azərbaycan, Bakı

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat 

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Этиологическая структура оппортунис-тических инфекций мочеполовой системы и мониторинг антибиотикорезистентности их возбудителей

Ağayeva E.M,

Qurbanov A.İ. Bayramov A.Q.

Nərimanov V.Ə. Qarayev Z.Z.

Sağlamlıq jurnalı, 2015, Bakı, №3, səh.84-88

2

Frequency isolations and susceptibilities to antimicrobial of ureaplasma urealyticum and mycoplasma hominis

Qarayev Z.Z.

Rüblük elmi-praktik jurnal, Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, N3, 2015, səh.116-118

3

Frequency and antimicrobial susceptibilities of ureaplasma urealyticum and mycoplasma hominis

Qarayev Z.Z.

The 7th Curasia Cingress of infections diseases, 30 september-3 october, 2015, Tbilisi, Ceorcia, p.249

4

Prevalence of intestinal parasites in patients applied to clinics of Azerbaijan Medical University

Hacıyev Y.V.,

Qarayev Z.Z

The 7th Curasia Cingress of infections diseases, 30 september-3 october, 2015, Tbilisi, Ceorcia, p.309

5

Frequency isolations and Susceptibilities to antimicrobial of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis

Qarayev Z.Z.

Rüblük elmi-praktik jurnal, Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, N3, 2015

6

Uretritli xəstələrdən izolə edilmiş Ureaplas-ma urealyticum və Mycoplasma hominis- in antibiotiklərə həssaslığı

 

Hacıyev Y.V., R.B.Bayramlı,

Qarayev Z.Z

İmmunitet və infeksiya jurnalı, cild 2, N1, may 2013, səh.63-65

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü