Dərsliklər

Dərsliklər:

 1. Z.Ö.Qarayev, A.İ.Qurbanov “Tibbi mikrobiologiya və immunologiya” Bakı, “Təbib” nəşriyyatı - 2015, 860 səh.
 2. А.А.Воробьев «Медицинская микробиология, вирусология и иммунология», 2015
 3. В.В.Зверев, А.С.Быков «Mедицинская микробиология, вирусология и иммунология» 2016, Москва
 4. Л.Б.Борисов «Медицинская микробиология, вирусология и иммунология», 2016
 5. А.И.Коротяев, С.А.Бабичев «Медицинская микробиология, иммунология и вирусология», 2012
 6. С.А.Быков, А.А.Воробьев, В.В.Зверев «Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии», 2008
 7. Jawetz, Melnick and Adelberq s “Medical microbiology” 27th edition 2016  LANGE
 8. P.R. Murray “Medical microbiology, eighth edition”, 2016

Praktikumlar:

 1. S.Q.Zeynalova, Ağayeva N.A., Bayramov A.Q., Əhmədov İ.B. “Tibbi mikrobiologiya və immunologiya”, Bakı, 2019, Təbib nəşriyyatı, 315 səh.
 2. Z.Qarayev, R.B.Bayramlı “Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya”,  Baki, “Təbib”nəşriyyatı - 2018, 756 səh
 3. Воробьёв А.А. «Практикум лабораторных работ с иллюстрированными заданиями по микробиологии, иммунологии и вирусологии», 2008
 4. Сбойчаков В.Б. и др.; Под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца «Микробиология, вирусология и иммунология. Руководство к лабораторным занятиям», 2015
 5. Пяткин К.Д. «Медицинская микробиология: Практикум», 1993
 6. Л.Б.Борисов «Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии», 1984
 7. Samir Cavadov, Zakir Qarayev, Həyat Əliyeva, Gülər Seyidova, Akif Qurbanov“Microbiology and immunology (laboratory manual in general microbiology)” 2018, Bakı,185 səh.
 8. Ağayeva E.M. Qurbanov A.İ., Nərimanov V.Ə. Mikrobiologiya və İmmunologiya (müalicə profilaktika və stomatologiya fakültəsinin tələbələri üçün) / “MSV - NƏŞR”, Bakı, 2020, 272 səh