Elmi istiqamət

1. Nozokomial infeksiyaların etiopatogenetik xüsusiyyətləri, ilkin diaqnostika, müalicə və profilaktika prinsipləri

2. Sidik – cinsiyyət sistemi infeksiyalarının etiopatogenetik xüsusiyyətləri, diaqnostika və müalicə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi

3. Hepatit viruslarının genotipik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi