Elmi istiqamət

TİBBİ MİKROBİOLOGİYA VƏ İMMUNOLOGİYA KAFEDRASININ

Klinik əhəmiyyətli mikroorqanizmlərin antimikrob preparatlara qarşı rezistentliyinin tətqiqimövzusunda elmi-tədqiqat işinin 2019-2023 -cü illər üçün

 

PLANI

 

2019-cü il -  Tənəffüs yolları infeksiyalarının törədicilərində antimikrob  

                     preparatlara qarşı rezistentliyin fenotipik və genotipik

                     xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

                    

2020- ci il -  Sidik-cinsiyyət yolları infeksiyalarının törədicilərində antimikrob

                     preparatlara qarşı rezistentliyin fenotipik və genotipik

                     xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

 

2021-ci il -  Mədə-bağırsaq traktı infeksiyalarının törədicilərində antimikrob

                     preparatlara qarşı rezistentliyin fenotipik və genotipik

                     xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

 

2022-ci il -  Mərkəzi sinir sistemi infeksiyalarının törədicilərində antimikrob

                    preparatlara qarşı rezistentliyin fenotipik və genotipik

                    xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

 

2023-cü il – Sepsis törədicilərində antimikrob preparatlara qarşı rezistentliyin

                     fenotipik və genotipik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

 

 

2023-CÜ İL ÜÇÜN ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN

PLANI

Sıra

№si

Elmi istiqamətlərin, mövzuların, işlərin və mərhələlərin adı

İcra müddəti

Planlaşdırılan işlərin smeta dəyəri

İcraçı şöbə, kafedra, laboratoriya. Mövzunun elmi rəhbəri və məsul icraçılar

Başlanğıcı

(il)

Sonu

(il)

Cəmi

2022-ci ildə sərf olunacaq vəsait

1

Mövzu: “Klinik əhəmiyyətli mikroorqanizmlərin antimikrob preparatlara qarşı rezistentliyinin tədqiqi

Yanvar

2023

Dekabr

2023

 

 

АТU-nun Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası  

Elmi rəhbər- t.e.d., prof. Qədirova Həqiqət

1.1.

İş: Sepsis törədicilərində antimikrob preparatlara qarşı rezistentliyin fenotipik və genotipik  xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Yanvar

2023

Dekabr

2023

 

 

Qrup rəhbərləri:

bay.e.d., prof. Ağayeva Emma

b.e.d., prof. Ağayeva Nigar

t.e.d., prof. Əliyev Mehman

t.e.d., prof. Qurbanov Akif

1.1.1

Mərhələ 1: Sepsis törədicilərinin patoloji materiallardan əldə edilməsi və tədqiqi.

Yanvar

2023

Dekabr

2023

 

 

İcraçılar:

t.ü.f.d., dos. Nərimanov Vidadi

t.ü.f.d., baş müəl. Talıbova Cəmilə

ass. Qasımova Məryəm

ass. Hüseynov Ravil

 

Mərhələ 2: Antimikrob preparatlara qarşı rezistentliyin fenotipik üsulla tədqiqi.

Yanvar

2023

Dekabr

2023

 

 

İcraçılar:

b.ü.f.d., dos. Qurbanova Sara

b.ü.f.d., dos. Novruzova Mətanət

t.ü.f.d., dos. Şıxəliyev Fəxrəddin

t.ü.f.d, baş müəl. Hacyeva Səidə

b.ü.f.d., baş müəl. Muradova Sevda

 

Mərhələ 3: Antimikrob preparatlara qarşı rezistentliyin genotipik üsulla tədqiqi.

Yanvar

2023

Dekabr

2023

 

 

İcraçılar:

t.ü.f.d, dos. Bayramlı Ramin

t.ü.f.d, dos. Əliyeva Həyat

t.ü.f.d., baş müəl. Bayramova Ramilə

t.ü.f.d., baş müəl. Hacısoy Yavər

 

Mərhələ 4: Rezistent ştamlarının müxtəlif kimyəvi maddələrə qarşı həssaslığının öyrənilməsi.

Yanvar

2023

Dekabr

2023

 

 

İcraçılar:

b.e.d., prof. Seyidova Gülər

t.ü.f.d, dos. Zeynalova Səidə

b.ü.f.d., baş müəl. Baxışova Yeganə

b.ü.f.d., baş müəl. Mansurova Hafizə

b.ü.f.d., baş müəl. Süleymanova Təranə

 

 

Plandan kənar elmi- tədqiqat işləri.

 

Mövzu: Müxtəlif bitki mənşəli və kimyəvi maddələrin antimikrob xüsusiyyətinin öyrənilməsi”

Mövzu: « Dərinin irinli iltihabi xəstəlikləri»

Mövzu: «Helikobakterin mikrokultivasiya üsulu və ona təsir edən efir yağları»

Mövzu: «Azərbaycanda hepatit C virusunun genotipik xüsusiyyətləri və xəstələr arasında IL28B gen polimorfizminin tədqiqi»

Mövzu: «Nozokomial infeksiya törədicilərinin molekulyar-genetik xarakteristikası və müalicə-profilaktika prinsipləri»