Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

ATU-nun Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının

Doktorant və Dissertantlarının

 

SİYAHISI

 

 

Doktorantlar:

 

1. Doktorantura yolu ilə “Генетические аспекты азол-резистентных штаммов A.fumigatus в Азербайджане” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                             Hüseynov Ravil Mülkədar oğlu

Elmi rəhbər:                                                   t.ü.f.d., dos. S.S.Cavadov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:                    25.05.2017, Protokol №9

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:                       ilkin müdafiə keçirilib, rəsmi müdafiəyə hazırlaşır

 

 

2. Doktorantura yolu ilə “Biotəbəqə formalaşdıran şərti-patogen mikroorqanizmlə

rin xüsusiyyətləri” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                            Hacızadə Semra Vidadi qızı

Elmi rəhbər:                                                  t.ü.e.d., prof. A.İ.Qurbanov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:                  25.05.2017, Protokol №9

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:                   analıq məzuniyyətindədir

                          

 

 

3. Doktorantura yolu ilə “Metabolik sindrom və 2-ci tip şəkərli diabeti olan xəstələrdə bağırsaq mikrobiotasının öyrənilməsi” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                          Taqiyeva Nuranə Azad qızı

Elmi rəhbər:                                                t.ü.f.d., dos. S.S.Cavadov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:                 03.07.2018, Protokol №10

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:                  analıq məzuniyyətindədir

 

 

4. Doktorantura yolu ilə “Klinik materiallardan izolə edilən Pseudomonas aureginosa ştamlarında rezistentliyin öyrənilməsi” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                           Səmədova Könül Səbuhi qızı

Elmi rəhbər:                                                 t.ü.f.d., dos. V.Ə.Nərimanov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:                  01.11.2018, Protokol №2

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:                   analıq məzuniyyətindədir

 

 

 

 

 

Dissertantlar:

 

 

 1.İddiaçılıq yolu “Polimikrob mənşəli infeksiyaların etiopatogenetik xüsusiyyətləri”

mövzusunda biologiya üzrə elmlər doktoru dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir:

İcraçı:                                                         b.ü.f.d. Muradova Sevda Ağarəhim qızı              

Elmi məsləhətçi:                                        ə.e.x., prof. Z.Ö.Qarayev         

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:                24.12.2007 –ci il, Protokol №9

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:                 tədqiqatlar sona çatmayıb

 

2.İddiaçılıq yolu “Nozokomial infeksiya törədicilərinin molekulyar-genetik xarakteristikası və müalicə-profilaktika prinsipləri” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                         t.ü.f.d., dos. Bayramlı Ramin Baba oğlu

Elmi məsləhətçi:                                        t.e.d., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:                21.06. 2013–cü il, Protokol №20

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:                 tədqiqatlar yekunlaşıb, məqalələr yazılır

 

3. İddiaçılıq yolu “Azərbaycanda hepatit C virusunun genotipik xüsusiyyətləri və xəstələr arasında IL28B gen polimorfizminin tədqiqi” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru  dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                        baş müəl., t.ü.f.d. Hacısoy Yavər Vidadi oğlu

Elmi məsləhətçi:                                       prof. A.İ.Qurbanov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:               01.04.2016, Protokol№7

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:                tədqiqatlar davam edir

    

4. İddiaçılıq yolu “Helikobateriozda diaqnostikasında mikrosistemlərin tətbiqi və nanodaşıyıcılara əsaslanan yeni müalicə kompozisiyalarının işlənib hazırlanması” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                       dos., t.ü.f.d. Həyat Mobil qızı Əliyeva

Elmi məsləhətçi:                                      prof. A.İ.Allahverdiyev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:              02.10.2018, Protokol №2

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:               eksperimentlər davam edir

 

                           

5. İddiaçılıq yolu “D vitamini çatışmazlığı zamanı bakterial vaqinoz və vaginitlərin etiopatogenetik xüsusiyyətləri” mövzusunda t.ü.f.d. dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                        baş labor. Hüseynova  Nərgiz B.

Elmi məsləhətçi:                                       biol.e.d., prof. N.A.Ağayeva

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:              17.11.2015, Protokol№2

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:               ilkin sənədlər yoxlanılıb, dissertasiya formalaşır

 

 

6. İddiaçılıq yolu ilə “Микробиологические и клинико-иммунологические особенности менингитов у детей” mövzusunda t.ü.f.d. dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                         Qarayev adına xəstəxananın həkimi

                                                                   Novruzova Aynurə Abdulla qızı

Elmi məsləhətçi:                                        tibb.e.d., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:                12 may 2009, Protokol №19                                         

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:                 məlum deyil

 

 

7. İddiaçılıq yolu ilə “Патогенетические особенности тяжелого эшерихиоза у детей, обусловленного множественнорезистентными к антибиотикам энтеротоксигенными штаммами кишечной палочки” mövzusunda t.ü.f.d. dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                        Qarayev adına xəstəxananın həkimi

                                                                  Hüseynova Rəna Hamlet qızı

Elmi məsləhətçi:                                       t.e.d., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:               12 may 2009, Protokol №19                                         

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:                ilkin sənədlər yoxlanılıb, dissertasiya formalaşır

 

 

8. İddiaçılıq yolu ilə “Helicobacter pylori ilə əlaqəli qastroduodenal patologiyalarda bağırsaq mikroflorasının xüsusiyyətləri və onun diaqnostikasının bəzi aspektləri” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                       Məryəm Çingiz qızı Qasımova

Elmi rəhbər:                                             prof. A.İ.Qurbanov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:              28.10.2016, Protokol №2                                         

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:               ilkin müdafiə keçirilib, rəsmi müdafiəyə hazırlaşır

 

 

9. Ödənişli dissertantura yolu ilə “Şərti patogen mikroorqanizmlərlə törədilən yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarının etiopatogenezinin xüsusiyyətləri” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                       İbayeva Şahnisə Əlif qızı

Elmi rəhbər:                                             t.ü.e.d., prof. M.H.Əliyev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:              23.06.2017, Protokol№10

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:               ilkin sənədlər yoxlanılıb, dissertasiya formalaşır

 

 

10. Ödənişli dissertantura yolu ilə “Qadinlarda şərti potogen mənşəli sidik yolları infeksiyalarının etioloji strukturu” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetrilir.

İcraçı:                                                       Əliyeva Mətanət Bürcəli

Elmi rəhbər:                                             t.ü.e.d., prof. M.H.Əliyev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:              23.06.2017, Protokol№10

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:               ilkin sənədlər yoxlanılıb, dissertasiya formalaşır

 

 

11. Ödənişli dissertantura yolu ilə “Dərinin irinli-iltihabi xəstəliklərinin əsas törədicilərinin molekulyar-genetik xüsusiyyətləri və antibiotiklərə rezistentliyi” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetrilir.

İcraçı:                                                       Məmmədova Ruhəngiz Eldəniz qızı

Elmi rəhbər:                                             baytarlıq.e.d., prof. E.M.Ağayeva

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:              23.06.2017, Protokol №10

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:               laborator tədqiqatlar davam etdirilir

 

12. Dissertantura yolu ilə “Patoloji materiallardan izolə edilmiş Klebsiella ştamlarının mikrobioloji xüsusiyyətləri və antibiotiklərə davamlılığı” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                       Zöhrabova Kübra İlham qızı

Elmi rəhbər:                                             bio.e.d., prof. N.A.Ağayeva

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:              03.07.2018, Protokol №10

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:               laborator tədqiqatlar davam etdirilir