Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

Farmakoqnoziya kafedrasında son illər aşağıda göstərilən elmi-pedaqoji kadrlar hazırlanmışdır.

1. Əliyeva S.E. Salvia cinsindən olan bəzi növlərin farmakoqnostik tədqiqi. Dissertasiya işi yekunlaşmış, 16.06.2017-ci il tarixində  müdafiə edilmişdir və əczaçılıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.  

2. Kərimli E.H. Fraxinus cinsindən olan bəzi növlərin farmakoqnostik tədqiqi. Dissertasiya işi yekunlaşmış, 26.09.2017-ci il tarixində  müdafiə edilmişdir və əczaçılıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.  

3. Şükürova A.S. “Phlomis L. (Odotu) cinsinə aid növlərin farmakoqnostik öyrənilməsi” dissertasiya işi yekunlaşmış, ilkin müdafiəsi həyata keçirilmiş və sənədlər AAK-na təqdim edilmişdir. 

4. Doktorant Qədimli A.İ. “Azərbaycan florasından olan acıçiçək (Gentiana L.) cinsinə aid bitkilərin farmakoqnostik tədqiqi” dissertasiya işi üzərində çalışır.

5. Cəfərova G.S. “Bəzi İlanbaşı (Dracocephalum L.) növlərinin farmakoqnostik öyrənilməsi” adlı dissertasiya işi üzərində çalışır.  

6. Babayeva N.T. “Bəzi Hedysarum növlərinin öyrənilməsi” dissertasiya işi üzərində çalışır.

7. Məmmədova V.V. “Rosmarinus L. cinsi növlərinin bioloji və fitokimyəvi xüsusiyyətləri, onların introduksiyasının modelləşdirilməsi” dissertasiya mövzusu üzərində çalışır.

8. Zülfüqarova Z.B. “Gəndalaş (Sambucus L.) cinsinə aid növlərin bioekoloji, fitokimyəvi və bəzi farmakoloji xüsusiyyətləri” dissertasiya mövzusu üzərində çalışır.