(+99412) 597-38-98

Rotasiya göndərişi

Bakı şəhəri   Ə.Qasımzadə küç 14
№ _______
¬__________________ 20__-ci  il
Tel: (+994)12 597-44-83
e-mail: [email protected]
(Hara:baza, kafedra müdiri, klinikanın direktoru)
________________________________________
_________________________________________

Aşağıda adı qeyd olunan ________________________________________ ixtisası üzrə ___ kurs rezidenti _______________-ci il tarixindən _______________-ci il tarixinə qədər ______________________________ixtisası üzrə rotasiya keçməsi üçün Sizin sərəncamınıza göndərilir. (Rotasiya bitdikdə rezidentə  xasiyyətnamə verməyinizi xahiş edirik)

________________________________ (rezidentin A.S.A.)

Azərbaycan Tibb Universitetinin
Rezidentura şöbəsinin müdiri:                                Professor Sultanova N.H.