(+99412) 597-38-98

Rezidentin fərdi iş planı

“Həkim-rezidentin  nümunəvi  vəzifə təlimatı”na əlavə

REZİDENTİN FƏRDİ İŞ PLANI FORMASI

Klinik baza      ___________________________________________

Şöbə/kafedra __________________________________________

İxtisas ________________________________________________

Rezident ______________________________________________

Soyadı, adı, atasının adı

Kurator ___________________________________________

Soyadı, adı, atasının adı

Rezidentura təhsilinin başladığı tədris ili __________________

Rezidentura təhsilinin müddəti ____________________________

REZİDENTURA TƏHSİLİ ƏRZİNDƏ REZİDENTİN PRAKTİKİ TİBBİ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PLAN[1]

Klinik fəaliyyət

Assistentlik

 

Nəzarətlə sərbəst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ təhsil ili             ____________________  tədris ili

Tədris ilində keçilməsi planlaşdırılan mütləq rotasiyalar

Rotasiyanın kodu

Rotasiyanın adı

Kreditin sayı

Rotasiyanın müddəti

(həftə)

Rotasiyanın

planlaşdırılan tarixi

 

 

Klinik baza, şöbə/

kafedra

Gecə növbələrinin planlaşdırılan sayı

Qeyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tədris ilində planlaşdırılan seçim rotasiyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Elmi-tədqiqat işi üzrə planlaşdırılan fəaliyyətlər

Planlaşdırılan ay

Fəaliyyət

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

Planlaşdırılmış digər fəaliyyətlər

Planlaşdırılan ay

Fəaliyyət

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

Qeyd:Fərdi iş planı kuratorun köməkliyi ilə rezident tərəfindən ixtisas üzrə təhsil proqramına uyğun tərtib edilərək rezidentin işlədiyi şöbənin müdiri ilə razılaşdırılır və hər tədris ilinin oktyabr ayının 10-dək təsdiq üçün elmi yaxud tibbi şuraya təqdim olunur. Şöbədəki işin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla zərurət olduqda şöbə müdiri tərəfindən fərdi iş planına təklif olunan dəyişikliklər klinik baza rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunur və fərdi iş planına əlavə olunur.

Şöbə müdiri ______________ /________________________/          

Elmi (tibbi) şuranın sədri ____________ / _____________________/

                                                  imza                                    soyadı, adı, atasının adı                                                                                                                    imza                                    soyadı, adı, atasının adı

Kurator        ______________ /________________________/

                                                  imza                                   soyadı, adı, atasının adı

Rezident     ______________ /________________________/

                                                  imza                                  soyadı, adı, atasının adı

Tarix ________________ 20____  il                                                MY