Məlahət Cahangir qızı Sultanova -tibb elmləri doktoru, professor.

1999-cu ildən  Azərbaycan Tibb Universitetin Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrasında   assistent, 2012-ci ildən dosent, 2021-ci ildən professor vəzıfəsində çalışır. 2017-ci ildən  həmin kafedraya rəhbərlik edir.

O, çalışdığı müddət ərzində 135 elmi işin, 3 metodik vəsaitin, 3 dərs vəsaitinin, 1 milli rəhbərliyin  dərsliyin müəllifidir. M.C.Sultanovanın elmi araşdırmalarının nəticələri dünyanın bir sıra ölkələrində kecirilən beynəlxalq elmi konfranslarında məruzə edilmişdir. Bununla yanaşı o, Universitetimizin elmi və ictimai işlərində də fəal iştirak edir. ATU-nun Böyük Elmi Şurasının, II müalicə profilaktika fakultəsinin elmi şurasının, Terapiya üzrə Problem komissiyasının üzvüdür.

2021-ci ildən etibarən Rezidentura və magistratura şöbəsinə müdir təyin olunub.