Kafedra müdiri, professor Elmira Əliyeva

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyeva Elmira Mikayıl

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

Professor, t.e.d.

4

Şöbə

I Mama-Ginekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1975-1981

Müalicə işi

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakixanov 23


 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1975-1981

interna

7 saylı Doğum evi

7 saylı Doğum evi

2

1983-1984

mama-ginekoloq

Doğum evi

Sumqayıt şəhəri

3

1984-1985

II mamalıq şəbəsinin müdiri

Doğum evi

Sumqayıt şəhəri

4

1985-1988

aspirantı

İ.M.Seçinov adına I Tibb İnstitutu

Moskva şəhəri

5

1988-1990

baş elmi işçi

analıq və uşaq mühafizəsi İnstitutunda

Azərbaycan Respublikasinin Səhiyyə Nazirliyinin 

6

1990-1991

assistent

III Mamalıq və ginekologiya kafedrası

ATU ETMGİ

7

1991-1997

doktorantı

Rusiya Tibb Akademiyasının Mamalıq, Ginekologiya və Perinatologiya Elmi Mərkəzi

Moskva şəhəri

8

1999-2002

professor

III Mamalıq və ginekologiya kafedrası

ATU  ETMGİ

9

2002-2012

müdiri

III Mamalıq- ginekologiya kafedrası

ATU  ETMGİ

10

2012-2017

müdiri

I Mamalıq- ginekologiya kafedrası

ATU  TCK

11

2012

əməkdar həkim

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

 

Cəbrayılova F., Əliyeva E.M.. Rəhimov Ə.Ə.. Abbasova F.Y. Reprodukriv dövrdə olan β-talassemiyalı qızlar və qadınların laborator və biokimyəvi göstəricilərinin xüsusiyyətləri. Təbabətin aktual problemləri 2017 (elmi-praktik konfransın materialları). Bakı 2017, s.18.

 
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Диагностика и коррекция нарушений фетоплацентарной системы у беременных с  хроническим пиелонефритом и нефропатией

Əliyeva E.M.

1988 -ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

2

Патология родовой деятельности у первобеременных (патогенез, клиника, диагностика, терапия, профилактика)

Əliyeva E.M.

1997- ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir

3

 

.

 

4

Təbabətin aktual problemləri, Bakı 2017, s.39

Abbasova F.Y.

Əliyeva E.M.

Vəliyeva G.

Həsənova N.N.

Əmiraslanova Ş.Z.

Cinsi yetişkənlik dövründə β-talassemiyalı qızların aybaşı funksiyanın  formalaşma xüsusiyyətləri

5

“Sağlamlıq” №3, 2017, s.54-59

Qaraşova M.A.

Əliyeva E.M.

Yüngül preeklampsiya olan qadınlarda hamiləliyin,  doğuş fəaliyyətinin xüsusiyyətləri

6

Научно-практический журнал «Здоровье женщины» (Украина),  2017, №4 (120), с.69-75

Ахмед-заде В.А.,

Алиева Э.М.

Исмайлова А.Дж.

Особенности сократительной деятельности матки у рожениц с легкой преэклапсией

7

Dərs vəsaiti 2017

Əliyeva E.M.,

Qaraşova M.A.

Textbook of gynecology