Professor Nigar Kamilova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nigar Kamilova Mir-Nağı

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

professor

4

Şöbə

I Mama-Ginekologiya


 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1987

Müalicə işi

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakixanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1988-1991

mama-ginekoloq

2 №-li Dəmir yol xəstə-xanasынda

Biləcəri qəsəbəsi

2

1991-1994

aspirant

I Mamalıq və Ginekologiya kafedrasında

Azərbaycan Tibb Universitetinin

 

1994

assistent

I Mamalıq və Ginekologiya kafedrasında

Azərbaycan Tibb Universitetinin

3

1996

sədr

Tələbə Elmi Cəmiyyəti

Azərbaycan Tibb Universitetinin

4

2003-2007

Tədris hissə müdiri

I Mamalıq və Ginekologiya kafedrasında

Azərbaycan Tibb Universitetinin

5

2003

dosent

I Mamalıq və Ginekologiya kafedrasında

Azərbaycan Tibb Universitetinin

6

2016

professor

I Mamalıq və Ginekologiya kafedrasında

Azərbaycan Tibb Universitetinin

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

18-20 fevral 2016

II Общероссийская конференция с международным участием. Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству

Санкт-Петербург,Россия

2

6-12 may 2017

XXI International Scientific Conference “Oncology – XXI Century”, VII Italian-Russian Conference in Oncology and Endocrine Surgery and XXI International Scientific Conference “Health of the Nation – XXI Century” 

Tbilisi ,Georgia

3

10-11.2017

5th Congress of Azerbaijan physiologists on “Physiology and Human Health”

Bakı, Azərbaycan

4

4-5 sentyabr 2017

Международная научно-практическая конференция «Мозг и Сердце»

Киев, Украина

5

14-16 dekabr 2017

Международный конгресс. Большие акушерские и неонатальные синдромы – Патофизиология и Клиническая практика

Санкт-Петербург,Россия

6

2-4 noyabr 2017

Ultrasonografi kursu

İstanbul, Turkey

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Müxtəlif yaş qruplarına mənsub ilk doğanlarda hamiləlik dövrünün, doğuşun və ciftin quruluq fəaliyyət xüsusiyyətləri

Kamilova N.M.

1997 ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

2

Azərbaycan Respublikasının bəzi regionlarında perinatal patologiyasının aşağı salınma yolları

Kamilova N.M.

2008 ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir

3

Медико-социальные факторы дол-гожительства в г.Лянкарани Азер-байджанской Республики

 

Kamilova N.M.

Гашимова У.Ф.

Султанова И.А

«Биомедицина», 2016, №4, с. 22

4

Диагностическое и прогностическое значение изучения влияния цинка, меди и селена на состояние здоровья человека

Kamilova N.M.

Садыхов Н.М.

Алиев Ч.С.

«Биомедицина», 2016, №4, с. 71

5

Динамика показателей гормональ-ного баланса у беременных с ожирением

Kamilova N.M.,

Caфарова А.З.

«Биомедицина», 2016, №4, с. 92

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Herontoloqlar Cəmiyyəti- vitse- president -2017 ildən

2

                     Sağlam nəsil- sədr-2007ildən