Dosent Afaq Səfərəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səfərəliyeva Afaq Rüstəm

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

I mamalıq və ginekologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1965-1971

Mama-ginekoloq

ATU

Bakı ş. Bakıxanov küç.

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1982

assistent

III mamalıq-ginekologiya kafedrası

ETMGİ

2

2006

dosent

I mamalıq-ginekologiya kafedrasında

Azərbaycan Tibb Universiteti TCK

 

 İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

11-13 aprel 2011 

Mamalıqda müasir yanaşmalar üzrə nəzəri və praktik təlimdə iştirak etmişdir

Bakı, Azərbaycan

2

9 Aprel, 2013

İntrnational sympozium
aktual problems of modern perinatalogy

Bakı, Azərbaycan

3

10 Dekabr 2014

“Sağlam Gənclik, Sağlam Gələcək” forumu

Bakı, Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Особенности гонадот-ропной функции у больных с задержкой полового развития

 

 

Səfərəliyeva A.R.

1977- ildə namizədlik disser-tasiyasını müdafiə etmişdir (Moskva şəhəri)

2

Postmenopauzal osteopo-rozun müalicəsinin bir sıra aspektləri.

Səfərəliyeva A.,  

Abbasova F.,

Vahabova Ş.

T.e.d., prof. A.M. Əlizadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olun- muş elmi-praktik kon- fransın materialları, Bakı, 2015, c. 53.

3

Cinsi yetişkənlik dövründə hipotalamik sindromu olan qızlarda aybaşı funksiyasının tənzim edilməsinin bəzi aspektləri

Səfərəliyeva A.R.,

Abbasova F.Y.,

Əsədova Ş.Ş.,

Axundova T.H.,

Vahabova Ş.B.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M.Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016, s.89-90.

 

4

Xroniki tonzilliti olan qızlarda  reproduktiv sistemin bəzi  xüsusiyyətləri

Səfərəliyeva A.R.,

Abasova F.Y.,

Əsədova Ş.Ş.,

Axundova T.H.,

Vahabova Ş.B.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M.Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.Bakı, 2016, səh.69-70

 

Современная диагностика перинатальных инфекций

Ахундова Т.Г.,

Сафаралиева А.Р.,

Abbasova F.Y.,

Асадова Ш.Ш.,

Велиева  С.С.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M.Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları Bakı, 2016, səh.63-65