Dosent Şəfəq Əsədova

 Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əsədova Şəfəq Şərif qızı

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

I mamalıq və ginekologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1973-1979

Mama-ginekoloq

ATU

Bakı ş. Bakıxanov küç.

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1979-1980

Həkim-intern

Bakı ş. 6 saylı doqum evi

Bakı ş.

2

1980-1989

Həkim mama-ginekoloq

Sumqayit ş. 1 saylı doğum evi

Sumqayit ş.

3

1989-2013

Assistent

ATU - nin I mamalıq və ginekologiya kafedrası

Bakı ş.

4

2013- hazıra qədər

Dosent

ATU - nin I mamalıq və ginekologiya kafedrası

Bakı ş.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Bakı şəhərində klimakterik dövrdə olan qadınlarda postmenopauzal osteoporoz 

Əsədova Ş.Ş.

2003 -namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

2

Особенности эхографи- ческих показателей при истмико-цервикальной  недостаточности.

Вахабова Ш.Ш.,

Алиева Э.М.,

Ахундова Н.Н.

Украiньский журнал клiнiчной та лабора- торной медицини, том 8, №2, 2014, с. 132-135.

3

Postmenopauzal osteo- porozun müalicəsinin bir sıra aspektləri.

Səfərəliyeva A.,

Abbasova F.,

Vahabova Ş.

T.e.d.,prof. A.M. Əlizadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olun- muş elmi-praktik kon- fransın materialları, Bakı, 2015, c. 53.

4

Cinsi inkişaf poğunluqla- rı zamanı hipotalamo- hipofizar sistemin qona- dotrop funksiyasının bəzi xüsusiyyətləri.

Səfərəliyeva A.,

Abbasova F.,

Vahabova Ş.

T.e.d.,prof. A.M. Əlizadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olun- muş elmi-praktik konfransın material- ları, Bakı, 2015, c. 54.

5

Postmenopauzal osteo- poroza düçar olan ahıl qadınlarının qeyri-hor- monal dərman vasitələri ilə müalicəsinin effektiv- liyi.

Süleymanova G.

Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunan ATU-nin rezidentlərinin 4-cü elmi-praktiki konfran- sının materialları, Bakı, 2016, s. 203.

 

                                       Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

ATU-nin I mamalıq və ginekologiya kafedrasının həmkarlar təşkilatının sədri

2

ATU-nin həmkarlar təşkilatının byuronun üzvü

3

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü