Dosent Mina Qaraşova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qaraşova Mina Arif

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

T.e.n., dosent

4

Şöbə

I Mamalıq-Ginekologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1996-2002

Müalicə işi

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2002-2004

Klinik- ordinator

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

 

2

2005-2015

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

3

2015-2016

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

  

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

9 Aprel, 2013

İNTRNATİONAL SYMPOZİUM
AKTUAL PROBLEMS OF MODERN PERİNATALOGY

Bakı, Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Клиническое значение ключевых факторов апоптоза (sFAS) и ангиогенеза (VEGF) у больных с новообразованиями яичников

Qaraşova M.A.

 

2005, namizədlik dissertasiyası

2

Патогенетические  механизмы, клиника, современные методы диагностики опухолей репродуктивной системы в постменопаузальном периоде

Qaraşova M.A.

 

2014-ildə doktorluq dissertasiyasını yekünlaşma üzəedir

3

Paradontun iltihabi xəstəliklərinin müalicəsində ağır boşluğunun professional gigiyenasının effektivliyi

Əkpərli K.R.

Əliyeva E.M.

Qaraşova M.A.

Azərbaycan təbabətin müasir nailiyyətləri, 2014, N3

4

Erkən reproduktiv dövrdə amenoreyalı qızlarda cinsi inkişafın xüsusiyyətləri

Əkbərli K.R.

Əliyeva E.M.

Qaraşova M.A.

Azərbaycan təbabətin müasir nailiyyətləri, 2014, N3, s.203-206

5

Особенности фетоплацентарного кровотока у беременных с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей

Худиева Г.З.

Алиева Э.М.

Мамедова А.Г.

Байрамова Г.М.

Гарашова М.А.

Научно-практический журнал «Здоровье женщины» (Украина),  2014, №2, стр.72-75.

6

B-talassemiyalı qızlarda cinsi yetişkənlik dövrün dinamikasında hipotalamus-hipofiz-yumurtalıq sisteminin xüsusiyyətləri

Vəliyeva G.M.

Əliyeva E.M.

Abbasova F.Y.

Cəbrayılova F.Q.

Qaraşova M.A.

Zeynalova X.P.

J.Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2016, №1, səh.81-85

7

İnsulinrezistentliklə müşahidə olunan yumurtalıqların polikistoz sindromunda maddələr mübadiləsinin dəyişmə xüsusiyyətləri

Axundova N.E.

Əliyeva E.M.

Qaraşova M.A. İsmayılova A.C.

Baxşəliyev F.M.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M.Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016, s.82-84.

8

Yüngül preeklampsiya olan qadınlarda hamiləliyin,  doğuş fəaliyyətinin xüsusiyyətləri

Əliyeva E.M.

Qaraşova M.A.

“Sağlamlıq” №3, 2017, s.54-59

9

Textbook of gynecology

Qaraşova M.A.

Əliyeva E.M.

Dərs vəsaiti