Dosent İradə Sultanova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İradə Sultanova Ələddin

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

I Mama-Ginekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1976-1983

Müalicə işi

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakixanov 23

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984-1991

mama-ginekoloq

Azərbaycan Tibb Universitetinin poliklinikasında

Azərbaycan Tibb Universitetinin

2

1991 may-1991 noyabr

baş laborant

I Mamalıq və Ginekologiya kafedrasında

Azərbaycan Tibb Universitetinin

3

1991 – 2017

assistent

I Mamalıq və Ginekologiya kafedrasında

Azərbaycan Tibb Universitetinin

4

2017 dekabr

dosent

I Mamalıq və Ginekologiya kafedrasında

Azərbaycan Tibb Universitetinin

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

18-20 fevral 2016

II Общероссийская конференция с международным участием. Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству

Санкт-Петербург

2

6-12 may 2017

XXI International Scientific Conference “Oncology – XXI Century”, VII Italian-Russian Conference in Oncology and Endocrine Surgery and XXI International Scientific Conference “Health of the Nation – XXI Century” 

Tbilisi (Georgia)

3

10-11.2017

5th Congress of Azerbaijan physiologists on “Physiology and Human Health”

Bakı, Azərbaycan

4

14-16 декабрь 2017

Международный конгресс. Большие акушерские и неонатальные синдромы – Патофизиология и Клиническая практика

Санкт-Перербург

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Qeysəriyyə kəsiyi zamanı irinli-iltihabi fəsadların aşağı tezlikli ultrasəsin tətbiqi ilə kompleks terapiyası

Sultanova İ.Ə.

2004- ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

2

Медико-социальные факторы долгожительства в г.Лянкарани Азербайджанской Республики

Гашимова У.Ф.    Султанова И.

Камилова Н.М.

Биомедицина,  2016, №4, с.22-26

3

Анализ  основных клинико-анамнестических показателей женщин старшего репродуктивного возраста с м5иомой матки

 

Гаджиева И.А. 

Султанова И

Камилова Н.М.

Гусейнова В.А.

«Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri», 2016, №2, s.114-118

4

Диагностическая ценность ультразвукового обследования при миоме матки

Камилова Н.М.

Султанова И

Гаджиева И.А.

Везирова Р.Ш.

Sağlamlıq, 2016, №5, s.78-85

5

Çox az rastgələn uşaqlıqdan kənar hamiləliklər

Şahbazov Ş.Q.

Sultanova İ

Vəzirova R.Ş.

Əhmədzadə V.Ə.

Az.Respublikasının ə.e.x., prof., “Şöhrət” ordenli Naziyə Musa qızı Şəmsədinskayanın anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfransın materialı. Bakı, 2016, s.58-59