Dosent Natəvan Axundova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Natəvan Axundova Eldar q

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

Dosent, t.e.n.

4

Şöbə

 I Mama-Ginekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1993

Müalicə işi

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakixanov 23

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993

Baş.laborant

III Mamalıq-Ginekologiya kafedrası

ETMGİ

2

2000

assistent

III Mamalıq-Ginekologiya kafedrası

ETMGİ

3

2011-2017

dosent

I Mamalıq-Ginekologiya kafedrası

ATU TCK

4

2009

BUNKER ekspert

Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının Rezidentura şöbəsi

 

5

2014

Ekspert-testoloq

Appelyasi komisiyyasının üzvü, Dövlət İmtahan komissiyası üzvü

ATU

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1999-cı il 24-25 mart

Диабет и беременность,  диабет у детей и подростков

Gürcüstan Diabet Federasiyasının və Novo Nordisk şirkətinin

2

2008-ci il 03-05 iyun

Mamalıq və ginekalogiya üzrə antihomotoksik müalicə

Bioloji Təbabət və Antihomotoksin Terapiya Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə

3

2008-ci il 26.05-16.07

“Tətbiqi homotoksikologiya” kursu

Bioloji Təbabət və Antihomotoksin Terapiya Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə

4

2008-ci il 25-29  iyun

Прикладная гомотоксикология

İnternational Society for Homeopathy and Homotoxicology, Baden-Baden, Germany

elmi-praktiki seminar

5

2008-ci il 11 iyul

Qadın problemlərinin həlli

İmpuls MV” MMC-nin təşkil

6

   2008-ci il 12 dekabr

Microbiology Therapy

SymbioPharm GmbH

7

19-22 fevral 2009

Mühazirəçilərin hazırlanmasına görə 17-ci beynəlxalq treninqində

Almaniyanın Baden-Baden

8

2009-cu il 28 sentyabr-02 oktyabr

Adriyatik´  ten Çin´e üreme sağlığı toplantıları

Azərbaycan, Bakı

9

06-10 noyabr 2009

The İnternational Society of Homeopathy and Homotoxicology

Baden-Baden, Germany

10

13 dekabr 2009

Therapy with Probiotics

SymbioPharm GmbH

11

01-04, 08, 09 fevral 2010

Diplomaqədər və diplomdansonrakı tibbi təhsildə Reproduktiv Sağlamlıq və Ailə Planlaşdırılması mövzusunun tədrisinin gücləndirilməsi

Azərbaycan, Bakı təlim kursu

12

28.05-01.07. 2010

The İnternational Society of Homeopathy and Homotoxicology

Baden-Baden, Germany

13

2011-ci il 25.03-26.03

Mamalıq və Ginekologiya üzrə bioloji təbabət üsulları ilə müalicə

Azərbaycan, Bakı

14

27 mart 2011

Современная диетология с применением Биологически активных добавок

Российский Университет Дружбы Народов

15

14.03. 2013

Qadın həyatının müxtəlif dövrlərində hiperandrogeniya sindromunun patogenetik xüsusiyyələri, kompleks diaqnostika və müalicə üsulları

Azərbaycan Tibb Universitetinin I müalicə profilaktika fakültəsinin elmi şurasının iclasında

16

2014

Windows XP, Word, Exsel, Power Point proqramları

kompüter kurs

17

2014-cü il 11-14 aprel

Ginekologiyada bioloji təbabətin perspektivləri

Azərbaycan, Bakı

18

2014-cü il aprel

     His/her participation scientific practical workshop of Bio puncture

         

19

10 dekabr 2014

Sağlam gənclik, Sağlam gələcək

Bakı şəhəri

20

09 oktyabr 2015

Sonsuzluğun müalicəsində müasir texnologiyaların rolu

Azərbaycan, Bakı

I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 

21

07-08 may 2016

Ginekoloji və ultrasəs  müayinəsi

Ankara TİP fakultesi universitesi

22

05.05.2016

Operative Psychodiaghostics training

GİBS

23

13-14 may 2016

Azərbaycan Xalqının ümummilli lideri Heydər Əıiyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunan ATU rezidentlərinin 4-cü elmi-təcrübi konfrans

Azərbaycan, Bakı

24

18.07. 2016

Həkimləri sertifikasiya imtahanından keçib. Max bal

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Yüksək risk qruplu hamilə qadınlar arasında hestasion  şəkərli diabetin diaqnostikası, klinikası, müalicə, korreksiya metodları və profilaktikası

Axundova N.E.

2007 namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

2

Qadın həyatının müxtəlif dövrlərində hiperandrogeniya sindromunun patogenetik xüsusiyyətləri, kompleks diaqnostika və müalicə üsulları

Axundova N.E.

2011- ildə doktorluq dissertasiyasını yekünlaşma üzəedir

3

Endokrinoloji ginekologiyada hirsutizmin kompleks diaqnostika və müalicə üsulları

Axundova N.E.

Əliyeva E.M.,

Şixsəidova S.S.

Dərs vəsaiti

2014, Bakı “Təbib” nəşriyyatı

4

İnsulinrezistentliklə müşahidə olunan yumurtalıqların polikistoz sindromunda maddələr mübadiləsinin dəyişmə xüsusiyyətləri

Axundova N.E.

Əliyeva E.M.

Qaraşova M.A.

İsmayılova A.C.

Baxşəliyev F.M.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M.Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016, s.82-84.

5

Reproduktiv yaşda olan  hiperandrogeniyalı qadınlarda hipoqonadotrop hipoqonadizmin xüsusiyyətləri

Axundova N.E.,

Əliyeva E.M.

Həsənova N.N.

İsmayılova A.C.,

Məmmədova S.Ş.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M.Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları