Assistent Şəfa Əmiraslanova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şəfa Əmiraslanova Zəfər

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

Assistent, t.e.n.

4

Şöbə

I Mama-Ginekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1996-2002

Müalicə işi

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakixanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2002

Baş laborant

III Mamalıq-Ginekologiya kafedrası

ETMGİ

2

2006-2017

assistent

I Mamalıq-Ginekologiya kafedrası

TCK

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

9 Aprel, 2013

İntrnational sympozium
aktual problems of modern perinatalogy

Bakı, Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

2010- ildə namizədlik disser-tasiyasını müdafiə etmişdir

Əmiraslanova Ş.Z.

Vaginal qanaxması olan xəstə-lərdə preinvaziv xəstəliklərin erkən diaqnostikasının

2

Aybaşı ləngiməsi fonunda uşaqlıqdaxili hamiləliyin erkən müddətinin diaqnostikasında hormonların və proteinlərin xüsusiyyətləri

Məmmədova S.Ş.

Əliyeva E.M.

Əmiraslanova Ş.Z.,

İsmayılova A.C.

Sağlamlıq jurnalı №2, 2014

3

Cinsi yetişkənlik dövründə β-talassemiyalı qızların aybaşı funksiyanın formalaşma xüsusiyyətləri

Abbasova F.Y.

Vəliyeva G.

Həsənova N.N.

Əmiraslanova Ş.Z.

Təbabətin aktual problemləri, Bakı 2017, s.39