Assistent Arzu İsmayılova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Arzu İsmayılova Camal

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

Assiatent, t.e.n

4

Şöbə

I Mamalıq-ginekologiya


 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1997-2003

Müalicə

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakixanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2003-2005

kliniki ordinator

Onkologiya kafedrasında

ATU

2

2005

aspirant

III Mamaliq-ginekologiya kafedrası

ETMGİ

3

2011-2017

assistent

I Mamalıq-ginekologiya kafedrası

ATU TCK

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

20 may 2016

Ginekoloji problemlərə və riskli hami-ləliklərə müasir yanaşma

ATU, TCK elmi-praktik simpozium

2

Noyabr 2017

İnnovative Approach for Restoring the vaginal ecosystem and treatment and prophylactics of hormonal tumors

Altes Pharm

3

Dekabr 2017

New Technologies in ART, Microchip and NGS

Ac;badem University Mastak Hospital

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Kəmağıl olan qızların cinsi yetişkənlik dövrünün xüsusiyyətlərinin öyrənil-məsi

İsmayılova A.C.

20- ildə namizədlik disser-tasiyasını müdafiə etmişdir

2

Doğuş fəaliyyətinin diskoordinasi-yasının patogenezi, klinikası, diaq-nostikası, müasir korreksiya metod-ları

İsmayılova A.C.

20-ci ilin iyul ayında tibb elmləri doktoru elmi adı almaq üçün mövzunu təsdiq etmişdir

3

Uşaqlığın inkişaf güsuru olan qadınlarda hamiləliyin gedişatının xüsusiyyətləri.

Əliyeva E.M.

Paşayeva C.B.,

Baxşəliyev F.M.,

İsmayılova A.C.

Sağlamlıq, Bakı, 2015, №1, səh.85-89

4

Reproduktiv yaşda olan hiperan-drogeniyalı qadınlarda hipoqonadot-rop hipoqonadizmin xüsusiyyətləri

Əliyeva E.M.

Axundova N.E.

Həsənova N.N.

İsmayılova A.C.,

Məmmədova S.Ş.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M. Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları

 

5

İnsulinrezistentliklə müşahidə olu-nan yumurtalıqların polikistoz sind-romunda maddələr mübadiləsinin dəyişmə xüsusiyyətləri

Əliyeva E.M.

Axundova N.E.

Qaraşova M.A.

İsmayılova A.C.

Baxşəliyev F.M.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M. Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016, s.82-84.

6

Особенности сократительной деятельности матки у рожениц с легкой преэклапсией

Алиева Э.М.

Ахмед-заде В.А.,

Исмайлова А.Дж.

Научно-практический жур-нал «Здоровье женщины» (Украина),  2017, №4 (120), с.69-75