Assistent Ceyran Paşayeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Paşayeva Ceyran Bayram qızı

2

İxtisas

Mama ginekoloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

I mamalıq ginekologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1994-2000

Müalicə işi

Azərbaycan Respublikası Xəzər Universiteti Azərbaycan Tibb Universiteti

 

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

04.02.2004

Baş laborant

ATU I mamalıq ginekologiya kafedrası

 

2

21.11.2013

0.5 vahid assistent

ATU I mamalıq ginekologiya kafedrası

 

3

Hal- hazırda

0.5 vahid assistent

ATU I mamalıq ginekologiya kafedrası

 

 

iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1 ay

Onko- ginekologiya

ATU-nun Onkoloji klinikası

2

2014

Azərbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyası kafedrasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynalxalq elmi konfrans

ATU

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Особенности родорозрешения беременных с врожденными пороками матки

Пашаева Д.Б.,

Алиева Е.М.,

Эфендиева А.Г.,

Алиева Н.Ш.,

Сафарова С.С.

Научно-практический журнал «Здоровье женщины», 2014, №5, стр. 53-55

2

Состояние новорожденных, родившихся от матерей с врожденными пороками матки

Пашаева Д.Б.,

Алиева Е.М.,

Байрамова Е.В.,

Ахмедзаде В.А.,

Алиева Н.Ш.

Научно-практическая конфе-ренция, г.Днепропетровск, 2014, стр.79-82

3

Yəhərvari uşaqlığı olan hamilə-llərdə fetoplasentar sistemin hemodinamik dəyişikliklərinin xü-üsusiyyətləri

Paşayeva C.B.,

Əliyeva E.M.,

Axundova N.E

Əliyeva N.Ş.

Müasir ginekologiya və perina-talogiyanın aktual məsələləri, 2014, cild 1, № 03, s. 28-32

4

Uşaqlığın anadangəlmə inkişaf qüsuru olan hamilələrdə ultra-səs müayinəsinin xüsusiyyətləri

Paşayeva C.B.,

ƏliyevaE.M.,

Səfərəliyeva A.R., Əmiraslanova Ş.Z.,

Qaraşova  M.A.

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nəaliyyətləri, 2014, №2 s. 200-203

 

5

Uşaqlığın anadan gəlmə inkişaf güsuru olan qadınlarda komp-leks patogenetik müalicə fonunda ha-miləliyin gedişatının xüsusiyyətləri

Paşayeva C.B.,

Əliyeva E.M.,

Əsədova Ş.Ş.,

Həsənova N.N.,

Əliyeva N.Ş.

Sağlamlıq 2014, №3, s. 71-75

 

6

İkibuynuzlu uşaqlıq və uşaqlıq-daxili arakəsməsi olan hamilə-lərdə fetoplasentar çatmamaz-lığın erkən diaqnostikası

Paşayeva C.B.,

Əliyeva E.M.,

Əliyeva N.Ş.,

Bayramova G.M.

Azərbaycan Tibb Universite-tinin insan anatomiyası kafedrasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynalxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2014, s. 109

7

Uşaqlığın inkişaf güsuru olan qadınlarda hamiləliyin gedişa-tının xüsusiyyətləri

 

Paşayeva C.B.,

Əliyeva E.M.,

Baxşəliyev F.M.,

İsmayılova A.C.,

Əliyeva N.Ş.

Sağlamlıq ,2015, №1, s.85-89