Assistent Səadət Vəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səadət Vəliyeva  Sənan

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

I Mama-Ginekologiya


 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1972-1981

Müalicə işi

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakixanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1981

interna

6 s Doğum evi

 

2

1981-1984

Mama-ginekoloq

Mərkəzi xəstəxana

Xudad şəhəri

3

1985-1986

Klinik-ordinator

Ana  və Uşaq Mühafizəsi ETİ

 

4

1990

assistent

III Mamalıq - ginekologiya kafedrası

ETMGİ

5

2011-2017

assistent

I Mamalıq - ginekologiya kafedrası

ATU TCK

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

9 Aprel, 2013

İntrnational  sympozium
aktual problems of modern perinatalogy

Bakı, Azərbaycan

2

2016

Bilik həftəsinin

Finlandiya

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Современная диагностика перинатальных инфекций

 

Ахундова Т.Г. Сафаралиева А.Р.

Велиева С.С.

Асадова Ш.Ш.

Аббасова Ф.Ю

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M. Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016

2

Применение золадекса при эндометриозе у женщин репродуктивного возрвста

Мирзоева Х.М.

Велиева С.С.

Велиева С.Н

Мурсалова С.А.

Сафарова С.С.

Джафарова Т.Ф.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M. Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016

 

Коррекция состояния местного иммунитета у больных вос-палительными заболеваниями внутренних половых органов

Велиева С.Н.

Велиева С.С.

Мурсалова С.А.

Сафарова С.С.

İctimai Sağlamlııq və səhiyyə, Bakı, 2017, s.178-182