Baş laborant Elgül Kərimova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Elgül Kərimova Elxan q.

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

I mamalıq-ginekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1995

Mama-ginekoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1998-2004

Mama-ginekoloq

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Suraxanı rayon 3 saylı doğum evi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu

2

2005-2008

Mama-ginekoloq, aspirant

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Azərbaycan Tibb Universiteti

3

2011-2016

Baş laborant

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2014

Həkimlərin təkminləşməsi kursu

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Həkimlərin Təkminləşməsi İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Histerektomiya əməliyyatının tarixi və müasir aktuallığı.

Kərimova L.R.

Kərimova E.E.

“Cərrahiyyə”, elmi praktik jurn.,2007, №2(10), səh. 74-81

2

Histerektomiya əməliyyatından sonra yumurtalıqlarda əmələ gələn funksional dəyişikliklərin klinik təzahürü.

Kərimova E.E.

“Azərb. Tibb. Jurn”, elmi praktik jurn., 2007, №3, səh.172-174

3

Reproduktiv yaşlı qadınlarda histerek-tomiya əməliyyatından sonra  həyat keyfiyyəti

Kərimova E.E.

“Сərrahiyyə” elmi praktik jurnal, 2008, №2(14), səh.78–81   

4

Histerektomiya əməliyyatından sonra yaranan hipoesterogeniya

Kərimova E.E.

“Azərb. Tibb. Jurn”, elmi prak. jurn., 2008, №4, səh.93-94. 

5

Возможностей заместительной гормональной терапии у больных перенесших гистерэктомии без придатков раннем и позднем репродуктивном возрасте.

Кэримова Э.Э.

«Медицинские науки» г. Москва, №2/2010, стр. 33–36

6

Meeting frequencies of the qastroenterologikal diseases before and after the hysterectomy operation without increases.

Karimova E.E.

XII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresinin materialları Bakı, 13-16 oktyabr, 2011.  səh.275.

7

Частота экстрагенитальной патологии до и после экстрипации матки без придатков у больных репродуктивного возраста.

Кэримова Э.Э.

Вестник Хирургии Казахстана №4(28) 2011. səh 99.

8

Возможностей заместительной гормональной терапии у больных перенесших гистерэктомии без придатков раннем и позднем репродуктивном возрасте

Кэримова Э.Э.

Dövlət Elmi Tibb Kitabxanası, 7 Aprel Sağlamlıq gününə həsr olunmuş elmi-praktik seminarın tezisləri. Bakı 2011.səh. 48