Dosent Qəribə Hacıyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

 Hacıyeva Qəribə Mansur qızı

2

İxtisas

 Həkim

3

Vəzifə

 Dosent

4

Şöbə, kafedra

 Qidalanma və tibbi ekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1969-1975

Həkim

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb institutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

 

                                                                              İş təcrübəsi haqqında

 İşləmə müddəti

Vəzifəsi

              Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

  1.

9/IV-2021

Dosent

Azərbaycan Tibb universitetinin Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  2.

27/I-2005

Dosent

Azərbaycan Tibb universitetinin Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  3.

19/XI-1993-26/I-2005

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universitetinin Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  4

27/IV-1990-18/XI-1993

 

Assistent

 

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnsti-tutunun Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  5.

20/VI-1984-26/IV-1990

Baş laborant

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnsti-tutunun Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  6.

18/1980-19/VI- 1984

Assistent

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  7.

17/X-1978-17/X-1980

Baş laborant

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  8.

1/VIII-75-16/X-1978

Həkim epidemioloq

Oktyabr rayon SES-i

Bakı şəhəri, Oktyabr rayonu

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin  adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 Valibeyova A.B., Ahmadov I.R., Hajiyeva G.M., Ganiyeva G.S., Islamzade I.F. Assessment of relationships between young people’s actual nutrition and some health indicators. Scientific article on the specialty «Medical Sciences». “Annali d’İtalia”, scientific journal of Italy, №40, 2023, p. 29-34

https://zenodo.org/record/7662512#.ZCnRQnZBy3A 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7662512

2 Hajiyeva G.M., Ahmadov I.R., Ganiyeva G.S., Islamzade I.F., Valibayova A.B. Study of actual nutrition and some health indicators of teachers of Azerbaijan Medical University. Proceeding of the 1st International Scientific and Practical Conference "Society and Science: Interconnection", №134. Porto, Portugal, 2022, p. 298-300 https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1791/1820
3 Гаджиева Г.М., Ахмедов И.Р., Исламзаде И.Ф., Велибекова А.Б. Основы истории азербайджанской национальной кухни. Вестник науки и творчества, 2022. Научная статья по специальности "История и археология" https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-istorii-azerbaydzhanskoy-natsionalnoy-kuhni/viewer
4 И.Р. Ахмедов, Г.М. Гаджиева, Г.С. Ганиева, И.Ф. Исламзаде. Особенности национальной кухни и организационные аспекты питания в Азербайджане. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Организационные технологии на службе здоровья», посвященной 30-летию РНПЦ МТ, Минск, 2022, с. 99-100 https://belcmt.by/docs/Journal_2022/Collection_30_years_of_RSPC_MT/2-2_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8 %20%D0%B4%D1%80._99-101.pdf
5 Əhmədov İ.R., Vəlibəyova A.B., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., İsgəndərova T.Ə. Hərəkətin mübadilə proseslərinə, üzv və sistemlərə təsiri, gənclərin həyat tərzinin və fiziki fəallıqlarının qiymətləndirilməsi. "Sağlamlıq" jurnalı №1, 2020, s. 108-112 https://www.saqlamliq.az/archive_files/45032Jurnal%20%E2%84%96%201..2020.pdf
     
     

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1 Müalicə-profilaktik qidalanma.  Hacıyeva Q.M. Tələbələr üçün tədris-metodik vəsait, Bakı 2005. 39 s.
2  Zənginləşdirilmiş məhsullar yod çatışmazlığı xəstəlikləri və alimentar anemiyanın əsas profilaktika yoludur.  Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F.  Treninq paketi (təsil işçiləri üçün). SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 45 s.
3 Yodlaşdırılmış duz və dəmirlə zənginləşdirilmiş unun keyfiyyətinə nəzarət və laborator qiymətləndirmə  Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Ramazanova İ.F., Qəniyeva Q.S. GEM və sanitariya karantin müfəttişliyi işçiləri üçün treninq paketi. SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 38 s.
4  Dəmir defisitli anemiyanın profilaktikası. Əhmədov İ.R., Əhmədova S.Ə., İsgəndərova Т.А., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F. Hacıyeva Q.M.  (Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 48 s.
5 Dəmirlə zənginləşdirilmiş unun keyfiyyətinə nəzarət və laborator qiymətləndirmə  Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M.. Ramazanova İ.F., Qəniyeva Q.S.  un istehsalçıları üçünt treninq paketi. SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 15 s.
6 Yod və dəmir çatışmazlığının təhlükələri ilə mübarizə istiqamətində respublika əhalisinin sosial moblizasiyasının vacibliyi  Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M.. Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F.  ictimayət üçün treninq paketi. SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 23 s.
7 Yodlaşdırılmış duzun keyfiyyətinə və istifadəsinə laborator nəzarəti.  Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M.. Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F. Treninq paketi. SN və UNİCEF. Bakı, 2003. 256 s.
8 Zənginləşdirilmiş məhsulların keyfiyyəti üzərində nəzarət.  Bağırova B.Ə., Əhmədov İ.R., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F.  (Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2003. 65 s.
9 Yod çatışmazlığı və onun törətdiyi xəliklərin profilaktiktikası. (2 hissə) Ələsgərova İ.R., Bağırova B.Ə, Hacıyeva Q.M., Nəcəfova A.Q.

1. (Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı 2000, 95 s.

2. (Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı 2001, 22 s.

10 Санитарно-гигиенические требования к организации питания детей в школах-интернатах всех типов.  Керимова М.Г., Гаджиева Г.М.  Методические указания, Баку, 1989, с. 71
11 Məktəblilər az xəstələnib, yaxşı oxumaqdan ötrü necə qidalanmalıdırlar.  Kərimova M.Q., Hacıyeva Q.M.  Məktəblilər və valideyinlər üçün yaddaş. Bakı,1989. 9 s.
12 Изучение роли алиментарных факторов в снижении заболеваемости школьников (14.00.07).  Гаджиева Г.М. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Баку, 1989. 21 с.

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

FD 03.014 dissertasiya şurası nəzdində müzakirə şurasının üzvü

2

Səhiyyə Nazirliyinin mikronutriyent catışmazlığı üzrə işçi qrupunun üzvü

3

Qidalanma və Sağlamlıq İB