Məqsədimiz - Keyfiyyət menecmenti sisteminin düzgün işləməsini və inkişafını təmin etməklə Universitetin fəaliyyətinin təkminləşməsinə nail olmaq, universitetin tanınma və keyfiyyət siyasətini həyata keçirmək.

    Fəaliyyət dairəmiz - Keyfiyyət idarəetmə sisteminin tətbiqi və fəaliyyətinin təmin edilməsi, universitetin tanınma və keyfiyyət siyasətlərinin həyata keçirilməsi.

    Şöbə Azərbaycan Tibb Universitetinin  təhsil, elm, əməkdaşlıq, infrastruktur üzrə keyfiyyət siyasətini, akkreditasiya olunmasını və dünya reytinqlərində yer tutmasını həyata keçirən struktur bölmədir.

    Şöbə Azərbaycan Tibb Universitetinin rektorunun 5 may 2022-ci il tarixli 304/K nömrəli əmrinə əsasən yaradılmışdır.

    Şöbə Universitetin rektorunun birbaşa tabeçiliyində fəaliyyət göstərən müstəqil struktur bölmədir.