Dosent Sevinc Fətullayeva

Qısa məlumat

Ad, soyad, ata adı

Fətullayeva Sevinc Fətulla qızı

İxtisas

həkim

Vəzifə

dosent

Şöbə

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisas

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1.

1997-2000

Gigiyena

Azərbaycan Tibb Universitet, dissertant

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

2.

1985-1991

tələbə

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

 

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1.

2013-hal hazırda

dosent

Azərbaycan  Tibb Universiteti

Ümumi gigiyena və ekolo-giya

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

2.

2006-2013-ci il

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Ümumi gigiyena və ekolo-giya

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

3.

2000-2006-ci il

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Ümumi gigiyena və ekolo-giya

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

4.

1993-2000-ci il

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Ümumi gigiyena və ekolo-giya

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirdiyi ünvan

1.

1 oktyabr - 3 noyabr 2011-ci il

“Təhsilin əsasları” fənni müasir pedagogika və psixologiya

AR TN - in Azərbaycan müəl-limlər İnstitutu, Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Fətullayeva S.F., Baxışlı F.Q. Peculiarities of nutrition of medical university students in the context of distance learning.- International congress on food researches, Sivas,Turkey,14-16 october 2022, p.85

https://iconfood.cumhuriyet.edu.tr/ICONFOOD-Kongre-Program-1310.pdf

2

Samedov Sh.Kh. , Fatullayeva S.F., Abdullayeva A.A., Aliyeva N.V.  Kazimova V.M. Hygienic characterization of K-40 isotope in some foods.- International congress on food researches, Sivas,Turkey,14-16 october 2022, p.107

https://iconfood.cumhuriyet.edu.tr/ICONFOOD-Kongre-Program-1310.pdf

3

Aliyeva N.V., Fatullayeva S.F. Samedov Sh.Kh., Abdullayeva A.A. The danger of the presence of heavy metals in food for public health.- International congress on food researches, Sivas, Turkey, 14-16 october 2022, p.252

https://iconfood.cumhuriyet.edu.tr/ICONFOOD-Kongre-Program-1310.pdf

4

Fatullayeva S.F., Samedov Sh.Kh. , Abdullayeva A.A., Aliyeva N.V.  Kazimova V.M. Вымой руки –защити себя и других.- 2-nd International Black Sea Modern Scientific Research Congress. - Rize, Türkiye.-volume 3.- 21-22 december, 2022 .-p.25

https://www.izdas.org/books

https://ru.blackseacountries.org/_files/ugd/614b1f_ d77df47a0f60473fbfbc0f1ad9af13ca.pdf

5

Abdullayeva A.A., Fаtullayeva S.F., Samedov Ş.X. The impact of sharp changes of weather conditions on the health of students .-  3-rd International Istanbul Scientific Congress.-  Istanbul, Turkey.- February 08-09, 2023.-p.267-268

https://www.izdas.org/books

https://www.izdas.org/_files/ugd/d0a9b7_ 30bd0dda045540c996329a967f5f7b0f.pdf

6

М.А.Казимов, Н.В.Алиева, С.Ф.Фатуллаева, Ф.М.Али. Об уровнях тяжёлых металлов в биосредах организма людей крупного города. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2020;(3):22-26.

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2020-324-3-22-26

https://zniso.fcgie.ru/jour/article/view/188/181

     
  Cəmi: 74 (sertifikat - 18)  

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Гигиенические мероприятия по оздоровлению условий труда при производстве латун-ного порошка

М.А.Казимов,

С.Ф.Фатуллаева

Методические рекомендации утверждены МЗ Азербайджан-ской Республики от 18.05.1999 г. Баку,-1999-10 с

2

Gigiyenadan təcrübə məşğələ-rinə aid dərs vəsaiti

С.Ф.Фатуллаева

Əczaçılıq fakültəsi ücün-Bakı,- 1999-44s.

3

Gigiyena (Dərs vəsaiti inqilis dilində).

M.A.,Kazımov,

С.Ф.Фатуллаева,

Q.S.Qəniyeva

Bakı, 2009, 207 s.

4

Gigiyena profilli laboratoriya işi-nin əsasları

M.A.Kazımov

Ə.S.Qurbanov

A.M.Məmmədov,

S.H.Əhmədov,

E.F.Abasova,

Ş.X.Səmədov,

N.C.Göyuşova,

S.F.Fətullayeva və b.

Az. Respub.Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurası, Səhiyyə Nazir-liyi kollegiyasının qərarı (Tibbi- profi-laktika ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti). Bakı,-2014.-379s.

5

Müxtəlif vəsitələrlə orqanizmə daxil olan metalların mənimsə-nilməsinin müqayisəli qiymət-ləndirilməsi

M.A.Kazımov,

F.Abasova,

S.F.Fətullayeva,

G.R.Məmmədova, F.Q.Baxışeva

T.e.d. Ə.T. Ağayevin anadan olmasının 70 il-nə həsr edilmiş eimi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili,III ci-ld, Bakı, 2014, s.101-104.

 

Qurumun adı

1.

”Tibbi-profilaktika fakultəsinin Elmi Şuranın elmi katibi

2.

Gigiyena və İctimai sağlamlıg problen komissiyasının üzvü