Baş müəllim Avaxanum Vəlibəyova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vəlibəyova Avaxanum Baqauddinovna

2

Ixtisas

həkim

3

Vəzifə

kafedra müdirinin tədris işləri üzrə müavini, baş müəllim

4

Şöbə, kafedra

Qidalanma və tibbi ekologiya, İctimai Səhiyyə fakültəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2007 – 2012

həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov küç. 23

 

Iş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisəsinin adı

Müəssisəsinin ünvanı

1

16.02.2013 – 23.11.2016

həkim-statist

Bakı Şəhəri Dezinfeksiya Stansiyası

Bakı şəh. F.İbrahimbəyov, 19

2

23.11.2016 – 26.09.2017

baş laborant

Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəh. Bakıxanov küç. 23

3

26.09.2017 – 01.10.2018

assistent-stajçi

Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəh. Bakıxanov küç. 23

4 01.10.2018 – 09.04.2021 assistent Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası Bakı şəh. Bakıxanov küç. 23
5 09.04.2021 – 09.06.2023 assistent Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrası

Bakı şəh. Bakıxanov küç. 23

6 09.06.2023 – hal-hazıradək baş müəllim Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrası

Bakı şəh. Bakıxanov küç. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

  Əhmədov İ.R., Vəlibəyova A.B. Nutrisiologiya. Dərslik. Bakı, 2023  
     

1

Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Гаджиева Г.М., Мамедова С.А., Искендерова Т.А., Рамазанова И.Ф., Велибекова А.Б., Мамедова А.Т. Подходы к формированию меню для оптимизации питания школьников. "Sağlamlıq" elmi-praktik jurnalı №2. Bakı, 2019, s. 174-181  https://www.saqlamliq.az/archive_files/19755Jurnal %20%E2%84%96%202%202019.pdf

2

Əhmədov İ.R., Vəlibəyova A.B., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., İsgəndərova T.Ə. Hərəkətin mübadilə proseslərinə, üzv və sistemlərə təsiri, gənclərin həyat tərzinin və fiziki fəallıqlarının qiymətləndirilməsi. "Sağlamlıq" elmi-praktik jurnalı №1. Bakı, 2020, s. 108-112

https://www.saqlamliq.az/archive_files/45032Jurnal %20%E2%84%96%201..2020.pdf

https://www.saqlamliq.az/az/pages/11/news/658

3

Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Гаджиева Г.М., Искендерова Т.А., Велибекова А.Б., Норматова Ш.А. Обсуждения по введению прикорма у здоровых детей на грудном вскармливании. Международная научно-практическая онлайн-конференция на тему "Роль инноваций в повышении качества образования и медицины". Узбекистан, Фергана, 2021, c. 99-100

 

4

Гаджиева Г.М., Ахмедов И.Р., Исламзаде И.Ф., Велибекова А.Б. Основы истории азербайджанской национальной кухни.  Научная статья по специальности "История и археология". "Вестник науки и творчества", №.7. Россия, Казань, 2022, с. 40-42 https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-istorii-azerbaydzhanskoy-natsionalnoy-kuhni

5

Hajiyeva G.M., Ahmadov I.R., Ganiyeva G.S., Islamzade I.F., Valibayova A.B. Study of actual nutrition and some health indicators of teachers of Azerbaijan Medical University. Proceeding of the 1st International Scientific and Practical Conference "Society and Science: Interconnection", №134. Porto, Portugal, 2022, p. 298-300

https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1791/1820

https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1791

6 Valibeyova A.B., Ahmadov I.R., Hajiyeva G.M., Ganiyeva G.S., Islamzade I.F. Assessment of relationships between young people’s actual nutrition and some health indicators. Scientific article on the specialty «Medical Sciences». “Annali d’İtalia”, scientific journal of Italy, №40, 2023, p. 29-34

https://zenodo.org/record/7662512#.ZCnRQnZBy3A 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7662512

     
  Cəmi: 14   

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin  adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

 1

30.06.22-08.07.22 "Təməl Tədrisçi İnkişafı Proqramı"  (sertifikat var) Azərbaycan Tibb Universiteti (60 saatlıq)
2 06.03.23 - 17.05.23 “Effective strategic planning and proqram evaluation” (sertifikat var) Azərbaycan Tibb Universiteti (10 həftə)
3 09.03.23 - 23.05.23 “Effective curriculum/sillabus design"  (sertifikat var) Azərbaycan Tibb Universiteti (10 həftə)

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1 İctimai Səhiyyə fakültəsinin Həmkərlar İttifaqi Təşkilatının büro üzvü (2017-ci ildən)
2 ATU İctimai səhiyyə Fakültə Elmi Şurasının üzvü (2022-ci ildən)