Baş müəllim İlahə İslamzadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad,ata adı

İslamzadə İlahə Faiq qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

baş müəllim

4

Kafedra

Qidalanma və tibbi ekologiya 

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1997

tələbə

ATU, pediatriya fakültəsi

Bakı şəh., Bakıxanov, 23

2

1981-1991

 

53 saylı məktəb

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisəsinin adı

Müəssisəsinin ünvanı

1

09.04.2021 – hal-hazırda

assistent

ATU, Qidalanma  və tibbi ekologiya kafedrası

Bakıxanov, 23

2

16.09.2020 – 09.04.2021

assistent

ATU, Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası

Bakıxanov, 23

3

22.02.2019 – 16.09.2020

baş laborant

ATU, Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası

Bakıxanov, 23

4

16.12.2015 – 22.02.2018

doktorant

ATU, İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası

Bakıxanov, 23

5

04.01.2003 – 31.10.2014

həkim-radioloq

“ŞƏFA” Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi

H.Zərdabi, 84

6

01.08.1997 – 30.06.1998

həkim-pediatr

K.Fərəcova adına ET Pediatriya İnstitutu

B.Bağırova, 15b

 

 İştirak etdiyi təlimlər və kurslar  haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

15.05.2017-27.04.2018

qiyabi təhsil “Səhiyyənin təşkili”

Belarus Diplomdan Sonrakı Təhsil Üzrə Tibb Akademiyası

2

09.01-19.01.2017

Səhiyyənin nəzəri əsasları. Marketinq və menecment kursu, modul 1-2

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

3

15.09-10.10.2014

təkmilləşmə kursu, Şüa  diaqnostikası

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

4

15.09-14.12.2006

İxtisaslaşma kursu, USM həkimi

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 Valibeyova A.B., Ahmadov I.R., Hajiyeva G.M., Ganiyeva G.S., Islamzade I.F. Assessment of relationships between young people’s actual nutrition and some health indicators. Scientific article on the specialty «Medical Sciences». “Annali d’İtalia”, scientific journal of Italy, №40, 2023, p. 29-34

https://zenodo.org/record/7662512#.ZCnRQnZBy3A 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7662512

2 Hajiyeva G.M., Ahmadov I.R., Ganiyeva G.S., Islamzade I.F., Valibayova A.B. Study of actual nutrition and some health indicators of teachers of Azerbaijan Medical University. Proceeding of the 1st International Scientific and Practical Conference "Society and Science: Interconnection", №134. Porto, Portugal, 2022, p. 298-300 https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1791/1820
3 Гаджиева Г.М., Ахмедов И.Р., Исламзаде И.Ф., Велибекова А.Б. Основы истории азербайджанской национальной кухни. Вестник науки и творчества, 2022. Научная статья по специальности "История и археология" https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-istorii-azerbaydzhanskoy-natsionalnoy-kuhni/viewer
4 И.Р. Ахмедов, Г.М. Гаджиева, Г.С. Ганиева, И.Ф. Исламзаде. Особенности национальной кухни и организационные аспекты питания в Азербайджане. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Организационные технологии на службе здоровья», посвященной 30-летию РНПЦ МТ, Минск, 2022, с. 99-100 https://belcmt.by/docs/Journal_2022/Collection_30_years_of_RSPC_MT/2-2_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4% D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80._99-101.pdf
     
  Cəmi - 15  

 

Elmi iş və məqalələr haqda qisa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1.

Aşağı fiziki aktivliyin əhalinin sağlamlığına, əmək qabiliyyətinə və həyat keyfiyyətinə ağırlaşdırıcı təsirinin öyrənilməsi və onun aradan qaldırılması yolları.

İslamzadə İ.F.

Avtoreferat. 2021