Kafedralararası tədris-metodik müzakirələr, seminarlar, yığıncaqlar və konfranslar;
Kafedralarin metodik bölmələrin iclasları;
Kafedraların iclasları;
Mərkəzi Metodik Komissiyanın iclasları;