Kafedrada tədris olunan fənnlər

Payız semestri

İctimai səhiyyə fakültəsi

"Ictimai səhiyyə" ixtisası üzrə

II kurs, III semestr. Qidalanmanın əsasları – imtahan

"Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya" ixtisası üzrə

III kurs, V semestr. Nutrisiologiya – imtahan (seçim)

"Tibbi-profilaktika" ixtisası üzrə

IV kurs, VII semestr. Atmosfer havası və torpaq gigiyenası – imtahan

IV kurs, VII semestr. Qidalanmanın fizioloji-gigiyenik əsasları – imtahan

IV kurs, VII semestr. Gigiyenik diaqnostika – imtahan (seçim)

V kurs, IX semestr. Dietologiya – imtahan

VI kurs, XI semestr. Yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və istismarı gigiyenası –  imtahan

VI kurs, XI semestr. Sanitariya kimya –  imtahan (seçim)

 

I Müalicə-profilaktika fakültəsi

II kurs, III semestr. Qidalanmanın əsasları – imtahan (seçim)

II Müalicə-profilaktika fakültəsi

II kurs, III semestr. Qidalanmanın əsasları – imtahan (seçim)

 

 

 

Yaz semestri

İctimai səhiyyə fakültəsi

"Ictimai səhiyyə" ixtisası üzrə

II kurs, IV semestr. Gigiyena və ictimai ekologiya – imtahan

III kurs, VI semestr. Yeyinti məhsullarının ekspertizası – imtahan

III kurs, VI semestr. Ətraf mühitin sağlamlığı-1 – imtahan

"Tibb bacısı işi" ixtisası üzrə

III kurs, VI semestr. Nutrisiologiya – imtahan (seçim)

"Tibbi-profilaktika" ixtisası üzrə

IV kurs, VIII semestr. Ərzaq məhsulları gigiyenası – imtahan

V kurs, X semestr. Ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi və istehsalı gigiyenası – imtahan

V kurs, X semestr. Radiasiya gigiyena – imtahan

V kurs, X semestr. Profilaktik qidalanma – imtahan (seçim)

VI kurs, XII semestr. Qidalanma gigiyenası sahəsində dövlət sanitariya nəzarəti – imtahan

VI kurs, XII semestr. Kommunal gigiyena sahəsində dövlət sanitariya nəzarəti – imtahan

VI kurs, XII semestr. Dövlət imtahan (bütün gigiyenalar birlikdə)

 

I Müalicə-profilaktika fakültəsi

II kurs, III semestr. Qidalanmanın əsasları – imtahan (seçim)

II Müalicə-profilaktika fakültəsi

II kurs, III semestr. Qidalanmanın əsasları – imtahan (seçim)