Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

Kafedranın qiyabi doktorantları

 

Ağasıyeva Aylin Yaqub qızı 01.11.2019-cu il tarixində başlayan “Hərbi lisey kursantlarının qidalanma statusu və sağlamlığı arasındakı əlaqələrin gigiyenik xarakteristikası” mövzusunda elmi-tətqiqat işi başa çatdırılmış və dissertasiya işinin əlyazması tamamlanmaqdadır

 

Həsənova Zemfira Vladimir qızı 16.03.2021-ci il tarixində "Оценка нарушений пищевого статуса, клинико-лабораторные критерии их диагностики и диетотерапии у больных с терминальной хронической почечной недостаточностью и сопутствующим сахарным диабетом, получающих программный гемодиализ (ПГД)" mövzusunda elmi-tətqiqat işi başlamışdır. Hal-hazırda analıq məzuniyyətindədir