Nümunəvi dərslərin aparılmasını və müəllimlərin orada iştirakını təmin edir;
Müxtəlif fənnlər üzrə açıq dərslərdə və onların müzakirəsində iştirak edir;
Məşğələ və mühazirələrdə müəllimlərin qarşılıqlı iştirakını təmin edir;
Eyni və müxtəlif profilli kafedralar arasında təcrübə mübadiləsini təşkil edir;